M_o_R® Practitioner

Akredytowane szkolenie z egazminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R® na poziomie zaawansowanym. Szkolenie ma postać intensywnego szkolenia praktycznego przygotowującego do egzaminu M_o_R® Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch próbnych scenariuszach egzaminach. Trener przekazuje również wskazówki i uwagi niezbędne do zadania egzaminu. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Practitioner.

Metodyka M_o_R® dostarcza uporządkowaną wiedzę o zasadach, podejściu i procesie zarządzania ryzykiem. Program szkolenia przedstawia strukturę podejmowania decyzji dotyczących ryzyka związanego z projektami i programami, pozwalającą zidentyfikować i ocenić główne ryzyko, a w konsekwencji podjąć działania, by je ograniczyć, ominąć lub wyeliminować. Metodyka ta pomaga
w określeniu programu ramowego oraz polityki dotyczącej zarządzania ryzykiem.

Metodyka M_o_R® uwzględnia i wykorzystuje informacje zawarte w Raporcie Lorda Turnbulla, jest zgodna i oparta o normę ISO31000:2009, korzysta z dorobku Kodeksu Ładu Korporacyjnego (Combined Code on Corporate Governance 2010) publikowanego przez brytyjski Financial Services Authority (FSA), uwzględnia zalecenia zawarte w BASEL II Accord oraz Sarabanes-Oxley Act.

Adresaci

Ryzyko jest kluczowym tematem dla każdego rodzaju działalności. Podejmując decyzje - Zarząd, menedżer, kierownik programu czy projektu -staje przed koniecznością mniej lub bardziej intuicyjnej oceny szans i zagrożeń. Dążąc
do uzyskania jak najlepszych rezultatów, organizacje starają się uporządkować to intuicyjne podejście określając odpowiedni proces ujęty w ramy polityki zarządzania ryzykiem.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem ryzykiem, w szczególności do:

 • kadry kierowniczej, 
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem (specjaliści ds. ryzyka), 
 • kierowników programów i projektów, 
 • kierowników i personelu biur wsparcia (np. PMO), 
 • wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. 

Korzyści

Metodyka M_o_R® identyfikuje właściwy proces zarządczy oraz towarzyszące mu reguły i techniki, sprawiając, że w organizacji zarządzanie ryzykiem jest: 

 • widoczne jako świadome, zorganizowane działanie, 
 • powtarzalne jako proces, 
 • nastawione na wspomaganie podejmowania decyzji. 

Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów, głównie poprzez przyczynienie się do: 

 • zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych niespodzianek, 
 • lepszego wykorzystania zasobów, 
 • redukcji marnotrawstwa, 
 • ograniczenia defraudacji, 
 • wysokiej jakości świadczonych usług, 
 • redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”, 
 • lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami, 
 • niższego kosztu kapitału, 
 • wzrostu innowacyjności, 
 • zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian, 
 • lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie, 
 • lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju. 

Cena

szkolenie: 750.00 zł netto
Egzamin: 1200.00 zł netto
Poziom zaawansowany
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat M_o_R® Practitioner oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń warsztatowych. Zawiera następujące elementy:

 • wprowadzenie do szkolenia,
 • charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu,
 • przegląd materiałów wspierających (formalnie dopuszczonych) zdawanie egzaminu,
 • przykładowy test Practitioner 1,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przykładowy test Practitioner 2,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
 • kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,
 • egzamin M_o_R® Practitioner.

Sugerowana ścieżka szkoleń

W swoim podejściu metodyka M_o_R® nawiązuje do innych opracowań z zakresu najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem programami (MSP®), zarządzania projektami (PRINCE2®), zarządzania infrastrukturą informatyczną (ITIL®), zarządzania portfelem (MoP®) oraz budową biur wsparcia (P3O®). W każdym z tych podejść jest obecne i omawiane zarządzanie ryzykiem. To, co wyróżnia M_o_R®, to holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem potrzeb związanych z podejmowaniem decyzji strategicznych (MoP®, P3O®), działalnością operacyjną (m.in. ITIL®) czy wreszcie transformacją (PRINCE2®, MSP®).

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania ryzykiem

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu M_o_R® udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń