P3O® Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki P3O® na poziomie zaawansowanym. Szkolenie ma postać intensywnego szkolenia praktycznego przygotowującego do egzaminu P3O® Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch próbnych scenariuszach egzaminach. Trener przekazuje również wskazówki i uwagi niezbędne do zadania egzaminu. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat P3O® Practitioner.

Model P3O jest propozycją struktury wspomagającej systemy decyzyjne i realizacyjne w odniesieniu do zmian przeprowadzanych w ramach konkretnej organizacji. Funkcje te mogą być realizowane zarówno za pośrednictwem jednej stałej struktury, występującej pod różnymi nazwami takimi jak Biuro Zarządzania Strategicznego, Centrum Doskonałości, Firmowe Biuro Programów i Projektów lub w postaci powiązanego zestawu różnych biur programów, projektów i biur odpowiedzialnych za zarządzanie portfelowe. Każda taka struktura, zarówno stała jak i tymczasowa, może świadczyć usługi zarówno na poziomie centralnym jak i na poziomach lokalnych.

Adresaci

Adresaci szkolenia, to:

 • kadra zarządzająca lub osoby, które się do takiej roli przygotowują, 
 • zarządzający portfelem inicjatyw, programem lub projektem, 
 • pracownicy biur portfeli, programów i projektów, 
 • uczestnicy środowiska zarządczego w programach i projektach na różnych stanowiskach i w różnych rolach, 
 • osoby przygotowujące się do egzaminów certyfikujących w zakresie P3O.

Korzyści dla uczestnika

 • przygotowanie do egzaminu certyfikującego Practitioner, 
 • gotowość do podjęcia działań w zakresie wdrożenia struktur P3O w organizacji macierzystej, 
 • poznanie filozofii zarządzania zmianą biznesową, 
 • przegląd różnych standardów zarządczych w zakresie zarządzania zmianą biznesową. 

Korzyści dla organizacji

 • wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia
  do zarządzania zmianą biznesową, 
 • umożliwienie rozpoznania i oceny poziomu dojrzałości w zakresie zarządzania portfelem, programami
  i projektami, na którym znajduje się organizacja, 
 • zwiększenie gotowości organizacji do wdrożenia lub poszerzenia zakresu działania własnych struktur P3O.

Cena

szkolenie: 750.00 zł netto
Egzamin: 1200.00 zł netto
Poziom zaawansowany
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku angielskim
Język szkolenie w języku angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat P3O® Practitioner oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin w języku angielskim

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń warsztatowych. Zawiera następujące elementy:

 • wprowadzenie do szkolenia,
 • charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu,
 • przegląd materiałów wspierających (formalnie dopuszczonych) zdawanie egzaminu,
 • przykładowy test Practitioner 1,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przykładowy test Practitioner 2,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
 • kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,
 • egzamin P3O® Practitioner.

Sugerowana ścieżka szkoleń

PRINCE2®, MSP®, M_o_R® – przewodnik P3O® opisuje środowisko, w którym występuje cały łańcuch zmiany biznesowej, a wraz z nim odpowiednie standardy zarządcze. Glosariusz P3O® operuje tym samym aparatem pojęciowym, co wymienione wyżej metodyki zarządzania projektami, programami i ryzykiem.

Trenerzy i konsultanci z zakresu P3O®

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu P3O® udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń