AgileBA® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Uznana brytyjska zwinna metodyka prowadzenia projektów, AgilePM® (DSDM), opisuje rolę Analityka Biznesowego, która jest kluczowa dla zrozumienia potrzeb organizacji i jej wymagań wobec tworzonego produktu. 

Szkolenie AgileBA® Foundation to zbiór dobrych praktyk, narzędzi i technik przydatnych analitykom w projektach prowadzonych zwinnie. W podejściu AgilePM rola Analityka Biznesowego jest niezwykle istotna i w trakcie szkolenia omawiamy i ćwiczymy techniki przydatne w pracy w całym cyklu życia projektu, od analizy strategicznej organizacji po testowanie produktu końcowego.

Adresaci

 • Analitycy biznesowi i osoby pragnące rozwijać się w tym kierunku
 • Kierownicy projektów
 • Osoby zajmujące się analizą strategiczną przedsiębiorstw
 • Osoby pragnące wprowadzić zwinne sposoby pracy w organizacjach
 • Coache projektów zwinnych
 • Facylitatorzy, moderatorzy i osoby prowadzące warsztaty
 • Scrum Masterzy i Product Ownerzy

Korzyści dla uczestnika

 • Poznanie specyficznych narzędzi pracy analityków biznesowych w projektach zwinnych, które obecnie stają się dominującym sposobem pracy szczególnie w projektach związanych z IT i RnD oraz w branży kreatywnej
 • Zapoznanie się z Agile Project Framework (DSDM), obecnie jedną z najbardziej popularnych w Europie zwinnych metod zarządzania projektami
 • Poznanie i przećwiczenie wielu technik analizy biznesowej wykorzystywanych na warsztatach – zarówno w trakcie budowania strategii firmy, tworzenia koncepcji produktów, inicjowania projektów, jak i analizy interesariuszy oraz zbierania wymagań
 • Pomoc w zaplanowaniu zmiany stylu pracy organizacji na bardziej zwinny

Korzyści dla organizacji

 • Rozwój specjalistów, którzy potrafią przeprowadzić analizę biznesową na każdym poziomie - począwszy od strategii firmy, przez analizę interesariuszy, po zbieranie wymagań do projektów
 • Trafne zrozumienie potrzeb i przekazanie ich jako wymagań wobec produktów projektów
 • Prowadzenie analizy wymagań w sposób angażujący jak najwięcej zainteresowanych osób, zwiększając szansę na skuteczne rozwiązania i gładkie wprowadzanie zmian

Cena

szkolenie: 850.00 zł netto
Egzamin: 1000.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język Szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat AgileBA® Foundation oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin W języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

 • Rola analityka biznesowego w świecie zwinnym
 • Analiza otoczenia biznesowego organizacji
 • Narzędzia pomocne w analizie strategicznej 
 • Agile Project Framework (DSDM) w skrócie
  • Pryncypia
  • Role
  • Proces
  • Produkty 
  • Praktyki
 • Niekonwencjonalne sposoby pracy nad uzasadnieniem biznesowym 
 • Analiza interesariuszy projektu – czyli kto nam może pomóc a na kogo uważać
 • Zbieranie i zapisywanie  wymagań – User Stories, Epics, Maps
 • Nadawanie priorytetów wymaganiom
 • Warsztaty facylitowane
 • Modelowanie
 • Rozwój iteracyjny – cykl pracy w projektach DSDM 
 • Egzamin

Trenerzy i konsultanci z zakresu AgileBA

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu Agile BA udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń