SCRUM Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik nabędzie wiedzę o metodologii Agile, która jest wstępem do tego aby móc rozwijać się w konkretnej metodyce. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat działania Scrum, ról biorących udział w procesie i za co odpowiadają, czym są artefakty i zdarzenia w Scrum. Uczestnik szkolenia będzie rozumiał z czym wiąże się praca Scrum Master’a, Product Owner’a, członka zespołu developerskiego, za co odpowiada i w jaki sposób przyczynia się do końcowego efektu.
Dwa dni pełne ćwiczeń praktycznych przygotowanych przez trenera sprawią, że uczestnik doświadczy konkretnych zdarzeń jakie zachodzą w Scrum.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, liderów zespołów, menedżerów oraz członków zespołów projektowych pełniących, lub przygotowujących się do pełnienia roli Scrum Master.

Korzyści

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka : 

 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego udziału w projekcie scrumowym w kluczowej roli Scrum Master oraz udziału we wdrażaniu praktyk scrumowych w organizacji 
 • Będzie przygotowany do egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje PSM1

Cena

szkolenie: 1400.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat zaświadczenie ukończenia szkolenia
Egzamin w języku angielskim

Program szkolenia

Podczas szkolenia poruszane są m.in. następujące zagadnienia: 

 • Podstawy teoretyczne Scrum – empiryzm, adaptacyjność, lean. 
 • Scrum a Waterfall – porównanie do podejścia tradycyjnego. 
 • Omówienie elementów Scrum – zasady, obiekty, role, zdarzenia. 
 • Zarządzanie wymaganiami w Scrum – praca z backlogiem. 
 • Oszacowania – ich rola i metody ich przygotowania. 
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum. 
 • Ryzyko a Scrum – kwestie zarządzania ryzykiem. 
 • Dynamika samoorganizujących się zespołów – kwestie motywacji, przełączania kontekstu, unikalnych kompetencji. 
 • Jakość techniczna a koszty i wartość oprogramowania – pojęcie TCO (całkowity koszt posiadania), znaczenie długu technicznego dla kosztu i wartości oprogramowania, sposoby ich optymalizacji. 
 • Skalowanie Scrum – praca w Scrum przy większej liczbie zespołów. 
 • Zmiana organizacyjna – jak przeprowadzić zmiany niezbędne dla wdrożenia Scrum i uzyskania z niego maksymalnych korzyści.

Sugerowana ścieżka szkoleń

Scrum Foundation, Scrum Master, Lego Scrum – symulacja, Leading Scaled Agile Framework SAFe®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu Scrum Foundation

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu Scrum Foundation udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń