AgilePMBA® Foundation

Akredytowane szkolenie AGILE Project Management® Foundation i AGILE Business Analyst® Foundation z egzaminem i certyfikatem

Opis szkolenia

Zapraszamy na jedno zintegrowane szkolenie, które obejmuje w sobie de facto dwa szkolenia i daje możliwość zdobycia „na raz” dwóch międzynarodowych certyfikatów z zarządzania projektami i analizy biznesowej w stylu agile. Szkolenie ma podwójną akredytację Instytutu Egzaminacyjnego APM GROUP.

To autorskie szkolenie popularnie nazywane AgilePMBA, wykonywane u nas przez jego autora, bazuje na spostrzeżeniu, że sukces projektu zależy od umiejętnego połączenia tych dwóch obszarów najlepszych praktyk i źródeł różnych umiejętności. Role Kierownika Projektu i Analityka Biznesowego powinny się wzajemnie wspierać, a to wymaga rozumienia obszarów wspólnych.

AgilePM® - to prawdziwy Agile pokazujący, jak zbudować ład na Poziomie Projektu, który zapewnia ogólne ukierunkowanie i wymagania oraz w warstwie Zespołu Rozwoju Rozwiązania, gdzie przy współpracy ról biznesowych i technicznych wymagania ogólne są rozbijane na szczegóły i dostarczane z wykorzystaniem praktyk zwinnych.

AgileBA® - to zbiór najlepszych praktyk analizy biznesowej na potrzeby projektów prowadzonych stylem zwinnym (agilowym). Wyjaśnia odpowiedzialności Analityka Biznesowego w różnych fazach cyklu życia projektu (od samego początku do fazy Po Projekcie), kładąc nacisk na stosowanie bogatych technik komunikacyjnych takich jak modelowanie (w tym prototypowanie), warsztaty facylitowane czy iteracyjne pokazy ewoluującego rozwiązania. Nie cała wiedza o potrzebach, jaką należy pozyskać od użytkownika, jest „jawna” (ang. explicit), gdzie wystarczy rozmowa i sporządzenie notatek. Są obszary potrzeb „ukrytych” (ang. tacit) i „częściowo ukrytych” (ang. semi-tacit), do których można dotrzeć wcześnie jedynie z pomocą bogatych metod komunikacji.

Adresaci

 • nie tylko dla Kierowników Projektów i Analityków Biznesowych

ale również dla:

 • wyższych menadżerów biznesowych pełniących role ogólnie ukierunkowujące projekty na Poziomie Projektu (Sponsor Biznesowy, Wizjoner Biznesowy, Koordynator Techniczny)
 • wszystkich ról szczegółowo budujących rozwiązanie w Zespole Rozwoju Rozwiązania (Lider Zespołu, Ambasador Biznesowy, Twórca Rozwiązania, Tester)
 • doradców Biznesowych i Technicznych
 • użytkowników rozwiązań ze środowisk operacyjnych
 • zarządzających portfelami i programami
 • wszystkich innych interesariuszy.

Korzyści

 • możliwość przystąpienia do jednego lub dwóch egzaminów z międzynarodowym certyfikatem: AgilePM® Foundation oraz AgileBA® Foundation

oraz poznanie

 • koncepcji ładu projektu i zespołu w środowisku ładu całej organizacji, gdzie jest także strategia, ład portfela, programu i obszarów zwykłej działalności biznesowej
 • czym jest cała organizacja zwinna (agileowa)
 • kiedy w projekcie należy stosować podejście zwinne, a kiedy tradycyjne (kaskadowe, waterfallowe)
 • anatomii projektu
  • opryncypiów
  • ofaz cyklu życia projektu
  • oproduktów zarządczych, biznesowych i rozwiązania
  • ostruktury ról i odpowiedzialności na Poziomie Projektu i Zespołu Rozwoju Rozwiązania
  • osposobów angażowania interesariuszy
  • opraktyk zwinnego zarządzania projektem
 • wybranych technik analizy biznesowej
 • sposobów wprowadzania metodyki zwinnego zarządzania projektem do organizacji.

Niewątpliwą zaletą szkolenia jest bardzo bogaty autorski materiał szkoleniowy oraz dodatkowe przykładowe arkuszy egzaminacyjnych AgilePM i AgileBA ułatwiające skuteczne przygotowanie się do wybranych egzaminów.

Cena

szkolenie: 2590.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni - 24 godz. szkolenia + 1 godz. lub 2 godz. egzamin
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: E-Book przedkursowy, prezentacja, cztery przykładowe arkusze pytań egzaminacyjnych, cztery zestawy odpowiedzi i uzasadnień, glosariusz
Język W języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat AgilePM® Foundation i/lub AgileBA® Foundation oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia
Egzamin W języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

METODA SZKOLENIOWA

 • Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują lekturę wprowadzającą „AgilePM® i AgileBA® na dobry początek”, przykładowy egzamin oraz scenariusz projektu, który w czasie zajęć będzie podstawą ćwiczeń
 • Szkolenie jest przede wszystkim wykładem z angażowaniem uczestników do dyskusji o aspektach praktycznego stosowania. Zajęcia obejmują także rozwiązywanie pytań w stylu egzaminacyjnym po każdym module, ćwiczenia praktyczne oraz rozwiązywanie w ramach pracy domowej przykładowych egzaminów (po trzy z AgilePM® Foundation i AgileBA® Foundation)

Scenariusz projektu „Nowy Porządek”, będący podstawą ćwiczeń, przenosi nas na planetę Agileon, gdzie dawno, dawno temu w odległej Galaktyce rycerze Agile rozgromili imperium Waterfall, ale wpadli w bezczynność i ich iteracyjne miecze rozładowały się bez kontaktu z Mocą. Wokół planety powszechnie są łamane przepisy ruchu kosmicznego i dochodzi do licznych wypadków. Unia Galaktyczna, której Agileon jest członkiem, wzywa do przywrócenia praworządności w ruchu kosmicznym i to ma właśnie zrobić projekt Nowy Porządek.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do kursu
 • Wprowadzenie do Agile
 • Podstawy AgilePM
 • Podstawy AgileBA
 • Interesariusze, role i odpowiedzialności
 • Ćwiczenie: Organizacja projektu
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Praca domowa - Przykładowe egzaminy AgilePM/BA Foundation
  • Należy zaplanować 1,5 godziny na pracę domową. Wybór egzaminów AgilePM lub AgileBA do pracy domowej zależy od tego, do których egzaminów i w jakiej kolejności kandydat będzie przystępował.

Dzień 2:

 • Omówienie pracy domowej
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Proces i Produkty DSDM
 • Planowanie i kontrola
 • Ćwiczenie: Cykl życia projektu DSDM
 • Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny
 • Wymagania
 • Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja
 • Ćwiczenie: Produkty DSDM
 • Praca domowa - Ćwiczenie: Kwestionariusz Podejścia do Projektu i przykładowe egzaminy AgilePM/BA Foundation
  • Należy zaplanować 2 godziny na pracę domową. Wybór egzaminów AgilePM lub AgileBA do pracy domowej zależy od tego, do których egzaminów i w jakiej kolejności kandydat będzie przystępował

Dzień 3:

 • Omówienie pracy domowej
 • Szacowanie
 • Ryzyko
 • Jakość
 • Ćwiczenie: Dopasuj do procesu DSDM
 • Warsztaty
 • Modelowanie
 • Podsumowanie szkolenia
 • Zakończenie szkolenia
 • Praca domowa - przykładowe egzaminy AgilePM/BA Foundation
  • Przystępujący do drugiego egzaminu powinni zaplanować 2 godziny na pracę domową. Wybór egzaminów AgilePM lub AgileBA do pracy domowej zależy od tego, który egzamin został wybrany przez kandydata jako drugi.

Termin i godzina ustalana z Wszechnicą Edukacyjną w ciągu 7 dni od dni zakończenia szkolenia. 

 • Egzamin AgilePM Foundation
 • Egzamin AgileBA Foundation

EGZAMIN

 • 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru
 • do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi;
 • czas trwania egzaminu: 40/50 min (40 min w przypadku osób zdających w języku ojczystym, 50 min w przypadku osób zdających w swoim drugim języku);
 • w czasie trwania egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów;
 • uczestnik, który zdobył wymaganą ilość punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej;
 • certyfikat AgilePM® Foundation oraz AgileBA® Foundation są ważne bezterminowo.
 • Jeden egzamin kosztuje 890 zł. Cena za 2 egzaminy - 1780 zł.

DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

 • Zwinne zarządzanie projektami – AgilePM® Practitioner
 • Zwinna Analiza Biznesowa - AgileBA®Practitioner
 • Agile Business AnalystTM Foundation
 • Warsztat facylitowany
 • Professional Scrum Master – szkolenie przygotowujące do egzaminu

Trenerzy i konsultanci z zakresu ZWINNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Akredytowani trenerzy APMG Internacional z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zwinnego zarządzania udostępniane są na życzenie Klienta.

Potrzebujesz oferty na szkolenia zamknięte?

Wróć na Stronę główną lub Skontaktuj się z nami