Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w praktyce

Opis szkolenia

Czy stwierdzenie „istnieje ryzyko, że przekroczymy budżet projektu” jest poprawną identyfikacją ryzyka? Czy na podstawie takiej identyfikacji jesteśmy w stanie zaproponować konkretne działania? Czy jeżeli te działania przeprowadzimy, to ryzyko zmaleje (cokolwiek by to znaczyło)? Czy przypadkiem nie mówimy o skutkach jakiegoś ryzyka, a nie o niepewnym zdarzeniu?

Jeżeli podchodzimy do zarządzania ryzykiem nie na zasadzie „ma być, to jest”, to każdy Członek Zarządu, Kierownik programu lub projektu, każdy Dyrektor jednostki operacyjnej i każdy zaangażowany czynnie w dane przedsięwzięcie, staną przed takimi i im podobnymi dylematami.

Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, że pierwszym i głównym czynnikiem uniemożliwiającym zarządzanie ryzykiem jest nieodpowiednia kultura organizacyjna i pozostająca z nią w ścisłym związku nieumiejętność prawidłowego identyfikowania ryzyka.

Rozumiejąc wagę problemu, proponujemy Państwu szkolenie wyjaśniające jak w praktyce identyfikować i w konsekwencji zarządzać ryzykiem.

Adresaci

Szkolenie w formule transferu wiedzy - menedżerowie i kierownicy każdego szczebla, którzy chcieliby w obszarze swojej działalności wdrożyć praktyczne i co najważniejsze, skuteczne i efektywne zarządzanie ryzykiem.

Korzyści

Bez względu na formułę szkolenia, zawsze w jego trakcie zachodzi transfer wiedzy na temat praktycznych zastosowań zarządzania ryzykiem. Pozwala to w efekcie na:

  • poznanie praktycznego sposobu na wykorzystanie światowych standardów zarządzania ryzykiem, wynikających z normy ISO 31000,
  • stworzenie podstaw pod pełne wdrożenie zarządzania ryzykiem, w powiązaniu z zasadami kontroli wewnętrznej,
  • jednoznaczne i powiązane z realiami identyfikowanie ryzyka, pozwalające na określenie konkretnych działań
    w reakcji na zidentyfikowane ryzyko,
  • racjonalizację wydatków związanych z reakcjami na ryzyko,
  • praktyczną kontrolę efektywności wykorzystania środków przeznaczonych na zarządzanie ryzykiem.

 

Cena

szkolenie: 1200.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 1 dzień
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat zaświadczenie ukończenia szkolenia
Egzamin brak

Program szkolenia

Szkolenie, w swojej warstwie teoretycznej, oparte jest o światowy standard wynikający z normy ISO 31000. Szkolenie jest nastawione głównie na samodzielną pracę uczestników pod kierunkiem doświadczonego praktyka w zarządzaniu ryzykiem. Program szkolenia obejmuje:

  • krótką prezentację standardu normy ISO 31000 w ujęciu praktycznym,
  • szkolenie z identyfikacji ryzyka oparte o zadany i udostępniony wcześniej scenariusz,
  • wskazanie uczestnikom działań następczych po identyfikacji ryzyka.

Sugerowana ścieżka szkoleń

Praktyczne rozwiązanie konkretnego przypadku identyfikacji i zarządzania ryzykiem jest dobrym punktem wyjścia do poszerzania wiedzy w tym zakresie. W ofercie Wszechnicy Edukacyjnej znajdują się akredytowane szkolenie zarządzania ryzykiem oparte o standard M_o_R® i wspierające ten standard szkolenie dotyczące budowy struktur wsparcia oparte o standard P3O®.

Wybrane teminy szkoleń