PRINCE2® Practitioner

Akredytowane szkolenie PRINCE2® 6th edition Practitioner z egzaminem i certyfikatem

Opis szkolenia

Szkolenie PRINCE2® Practitioner ma postać intensywnego dwudniowego kursu praktycznego. Celem jest przygotowanie do egzaminu certyfikującego PRINCE2® Practitioner weryfikującego czy uczestnik posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności aby zastosować i dostosować metody proponowane przez PRINCE2 w praktyce. Podczas szkolenia uczestnicy wykonują dwa ćwiczenia na próbnych scenariuszach egzaminach. Trener przekazuje również wskazówki i uwagi niezbędne do zadania egzaminu. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2®Practitioner.

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE, wdrażanym m.in. w strukturach dowodzenia NATO. Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE2® ułatwia jego realizację, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem, zapewniając jednak skuteczny nadzór nad jego realizacją i zwiększa szanse doprowadzenia projektu do zaplanowanego końca terminowo, w ramach budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. Także w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, podważających celowość dalszej realizacji projektu, dzięki PRINCE2® można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością przerwania projektu. 

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do:

 • kierownika projektów (Project Manager),
 • zarządzających projektami,
 • analityków,
 • projektantów systemów,
 • kadry managerskiej,
 • inżynierów systemu,
 • właścicieli i pracowników firm,
 • osób zarządzających projektami, a także uczestniczących w realizacji projektów.

Szkolenie adresowane jest również do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę na poziomie zaawansowanym o umiejętności związane z zarządzaniem projektami, które:

 • prowadzą projekty – niezależnie od dotychczasowo stosowanej metodyki i doświadczenia
 • są członkami zespołów projektowych
 • chcą wprowadzić metodyczne podejście do zarządzania projektami w organizacjach
 • są w kadrze zarządzającej
 • są zainteresowane poznaniem różnic pomiędzy tradycyjnym i zwinnym sposobem prowadzenia projektów
 • wszystkim zainteresowanym poznaniem na poziomie zaawansowanym jednej z wiodących metodyk zarządzania projektami i zdobyciem międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Practitioner.

Szkolenie skierowane jest do w/w osób posiadających certyfikat PRINCE2® Foundation lub przystępujących do PRINCE2® Re-Registration Practitioner.

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje na poziomie zaawansowanym w zakresie: 

 • definiowania projektu, 
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt, 
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu, 
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy, 
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego, 
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień, 
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru, 
 • planowania i kontroli.

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami. Nabędzie, między innymi, następujące cechy: 

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego, 
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany, 
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści. 

Cena

szkolenie: 790.00 zł netto
Zestaw Egzaminacyjny: 2090.00 zł netto
Poziom zaawansowany
Czas trwania 2 dni - 14 godz. szkolenia + 3 godz. egzamin
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: E-Book przedkursowy, materiał szkoleniowy z cwiczeniami, dwa przykładowe zestawy egzaminacyjne i odpowiedzi.
Język W języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Practitioneroraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin W języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

Uczestnicy szkolenia Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń warsztatowych. Zawiera następujące elementy:

HARMONOGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

 • wprowadzenie do szkolenia,
 • charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu,
 • przegląd materiałów wspierających (formalnie dopuszczonych) zdawanie egzaminu,
 • ćwiczenie - przykładowy test Practitioner 1 - Rzeźbiarz 3D,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
  • praca domowa

DZIEŃ 2

 • omówienie pracy domowej
 • ćwiczenie - przykładowy test Practitioner 2 - Stadion,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
 • kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,

Termin i godzina ustalana indywidualnie przez uczestnika spośród dostępnych na platformie Instytucji Certyfikatującej - PeopleCert

 • egzamin PRINCE2® Practitioner.

EGZAMIN

 • Test wielkrotnego wyboru
 • Online
 • 68 pytań,
 • Czas trwania - 2 godziny 30 minut,
 • Próg zdawalności - 55% (38 punktów),
 • Język polski,
 • Możliwość korzystania z oficjalnego podręcznika PRINCE2®,
 • Ważność certyfikatu PRINCE2® Practitioner wynosi 3 lata,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej,
 • Istnieje możliwość nabycia certyfikatu papierowego (za dodatkową opłatą).

CERTYFIKACJA

Zgodnie z wymogami Instytucji Certyfikującej - PeopleCert - do szkolenia należy zakupić zestaw egzaminacyjny obejmujący:

 • Voucher na egzamin,
 • Online Proctoring egzamin 1 na 1 z egzaminatorem na platformie,
 • E-Certyfikat

opcjonalnie

 • Oficjalny podręcznik e-Book w języku polskim „PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami 2017”,
 • Oficjalny podręcznik w języku polskim „PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami 2017”,

Przy zapisie na szkolenie należy wybrać dodatek: Zestaw Egzaminacyjny.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma voucher na egzamin online. Ważność vouchera wynosi 12 miesięcy. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma wytyczne do egzaminów prowadzonych online na platformie Akredytora - PeopleCert: "Przewodnik krok po kroku jak przystąpić do egzaminu online". Egzamin online przeprowadzany jest w obecności egzaminatora - proktora czyli osoby z ramienia PeopleCert, który podłącza się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę. Dodatkowo zadaniem proktora jest zweryfikowanie tożsamość zdającego, sprawdzenia pomieszczenie czy nie ma innych osób oraz niedopuszczonej pomocy naukowych.

Do egzaminu PRINCE2 6th edition Practitioner mogą podejść posiadacze następujących certyfikatów:

 • PRINCE2 5th edition Foundation,
 • PRINCE2 6th edition Foundation,
 • PRINCE2 5th edition Practitioner,
 • Project Management Professional (PMP),
 • Certified Associate in Project Management (CAPM),
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director),
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager),
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

TAKE2 RE-SIT EXAM

Przy zapisie na szkolenie możliwe jest zakupienie powtórki egzminu Practitioner. W przypadku niezdania egzaminu, Take2 re-sit exam daje możliwość ponownego podejścia w terminie 6 miesięcy od pierwszego terminu. Take2 re-sit exam czyli egzamin powtórkowy możliwy jest do zakupienia tylko przed pierwszym terminem egzaminu i jest dostępny w formie jest online.


DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

PRINCE2® jest kluczowym standardem dla zarządzania projektami. Warto, aby osoby, które na poziomie strategicznym są odpowiedzialne za projekty, pozyskały wiedzę z zakresu MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami), MoP® (Zarządzanie Portfelem), M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) oraz P3O® (Biura Portfeli, Programów i Projektów). Kierownicy projektów szczególnie powinni zainteresować się standardem zarządzania ryzykiem M_o_R®, który w całości jest przywoływany w metodyce PRINCE2®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania projektami PRINCE2

Akredytowani trenerzy PEOPLECERT z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Szczegółowe informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu PRINCE2 Practitioner udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń