PRINCE2® 6th edition Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki PRINCE2® na poziomie zaawansowanym. Szkolenie ma postać intensywnego szkolenia praktycznego przygotowującego do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch próbnych scenariuszach egzaminach. Trener przekazuje również wskazówki i uwagi niezbędne do zadania egzaminu. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2®Practitioner.

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE, wdrażanym m.in. w strukturach dowodzenia NATO. Zarządzanie projektem zgodnie z PRINCE2® ułatwia jego realizację, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem, zapewniając jednak skuteczny nadzór nad jego realizacją i zwiększa szanse doprowadzenia projektu do zaplanowanego końca terminowo, w ramach budżetu, w pełnym zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych. Także w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności, podważających celowość dalszej realizacji projektu, dzięki PRINCE2® można ograniczyć straty, jakie wiążą się z koniecznością przerwania projektu. 

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane z zarządzaniem projektami, które:

 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów, 
 • zajmują się w organizacji audytem projektów, 
 • zarządzają projektami, 
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych. 

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje na poziomie zaawansowanym w zakresie: 

 • definiowania projektu, 
 • praktyki prowadzenia projektu z różnych punktów widzenia różnych członków zespołu realizującego projekt, 
 • różnych aspektów budowy struktury organizacyjnej dla projektu, 
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy, 
 • budowy i ciągłego uaktualniania uzasadnienia biznesowego, 
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień, 
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru, 
 • planowania i kontroli.

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu standardu do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania projektami. Nabędzie, między innymi, następujące cechy: 

 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego, 
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany, 
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści. 

Cena

szkolenie: 750.00 zł netto
Egzamin: 1200.00 zł netto
Poziom zaawansowany
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Practitioner oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń warsztatowych. Zawiera następujące elementy:

 • wprowadzenie do szkolenia,
 • charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu,
 • przegląd materiałów wspierających (formalnie dopuszczonych) zdawanie egzaminu,
 • przykładowy test Practitioner 1,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przykładowy test Practitioner 2,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
 • kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,
 • egzamin PRINCE2® Practitioner.

Sugerowana ścieżka szkoleń

PRINCE2® jest kluczowym standardem dla zarządzania projektami. Warto, aby osoby, które na poziomie strategicznym są odpowiedzialne za projekty, pozyskały wiedzę z zakresu MSP® (Skuteczne Zarządzanie Programami), MoP® (Zarządzanie Portfelem), M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) oraz P3O® (Biura Portfeli, Programów i Projektów).

Kierownicy projektów szczególnie powinni zainteresować się standardem zarządzania ryzykiem M_o_R®, który w całości jest przywoływany w metodyce PRINCE2®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania projektami PRINCE2

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu PRINCE2® udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń