Change Management™ Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki Change ManagementTM na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Change ManagementTM Foundation.

Jeżeli zmiany są jedynym pewnikiem, to w zasadzie nie powinny one nikogo zaskakiwać. Zadziwiające więc, że tak często zupełnie nie jesteśmy na nie przygotowani. W rzeczywistości wiele organizacji w ogóle nie informuje pracowników o nieuchronnych zmianach.

Zespoły pozbawione jasnej wizji pragną jedynie przetrwać, a menedżerowie, którym brakuje umiejętności, uciekają
od zarządzania konfliktami wśród zestresowanych pracowników. Zarządzanie zmianą w ujęciu Cameron i Greena, autorów podręcznika “Nadawanie sensu zarządzaniu zmianą” będącego kanwą dla akredytowanego szkolenia, to spójna i kompleksowa koncepcja obejmująca cztery aspekty tego tematu, takie jak: zmiana indywidualna, zmiana zespołowa, zmiana organizacyjna oraz przewodzenie zmianom.

Adresaci

Adresaci szkolenia, to:

 • najwyższa, wyższa i średnia kadra menedżerska, 
 • specjaliści i pracownicy biorący udział w zmianach oraz planujący je, 
 • wszyscy, którzy uczestnicząc w zmianach, pragną rozumieć reguły rządzące skutecznymi wdrożeniami zmian
  i wykorzystać je we własnych środowiskach. 

Korzyści dla uczestnika

 • przygotowanie do egzaminu certyfikującego, 
 • zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą realizacji, kontrolowania przebiegu oraz nadzorowania zmian, 
 • zrozumieć jak można stworzyć spójne środowisko dla wdrażania zmian i kultury projektowej, 
 • uświadomić sobie znaczenie ról przywódców, poznać rodzaje i typy przywództwa i wybrać odpowiednie przywództwo w kontekście zmian w organizacji, 
 • budować własną ścieżkę kariery zawodowej według międzynarodowych standardów. 

Korzyści dla organizacji

 • wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia
  do zarządzania zmianą, 
 • uzyskanie dla organizacji przewagi konkurencyjnej, dzięki certyfikacji pracowników, 
 • zrozumieć wszelkie aspekty wprowadzania zmian, zarówno indywidualnych, jak i z perspektywy jednostek, zespołów i organów.

Cena

szkolenie: 2800.00 zł netto
Egzamin: 700.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni
Materiały szkoleniowe w liczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat Change ManagementTM Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Kluczowe zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia i które będą odnosiły się do konkretnych praktyk biznesowych, to: 

 • Jednostka a zmiana - Style uczenia się i ich preferencje. Cztery psychologiczne podejścia do zmiany. Jak pomagać innym się zmienić? Osobowość a zmiana. Model transformacyjny. Opór wobec zmiany. Wspieranie jednostek w czasie zmiany. Słuchanie i przekazywanie informacji zwrotnej.
 • Zespoły a zmiana - Natura zespołu. Skuteczność zespołu a zachowania. Etapy rozwoju zespołu oraz dynamika zespołu. Rola przywódcy zespołu. Moderowanie.
 • Organizacje a zmiana - Przegląd modeli zmian organizacyjnych - kiedy zmiana przebiega źle, a kiedy dobrze? Jak naprawdę działają organizacje - Metafory Morgana. Modele i podejścia do zmiany organizacyjnej. Dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące. Różne modele zmiany. Narzędzia wspierające kompleksową zmianę. Gotowość na zmianę.

Przywództwo a zmiana - Przywództwo a metafory organizacji. Style przywództwa i kompetencje emocjonalne. Typy liderów. Przywództwo w różnych fazach zmiany. Role przywództwa w procesie zmiany. Znaczenie zaangażowania interesariuszy.

Sugerowana ścieżka szkoleń

Szkolenie z Change ManagementTM pozwala zrozumieć niuanse dotyczące „miękkich elementów” zarządzania z pracą ludzi odpowiedzialnych za realizację złożonych programów, czy pojedynczych projektów. Wcześniejsze uczestnictwo
w szkoleniu z zarządzania projektami PRINCE2® i zarządzania programami MSP® umożliwia głębsze rozumienie brytyjskiej filozofii porządkowania środowiska biznesowego, ale i bez znajomości tych metod, wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie użyteczna i pozwoli na lepsze rozumienie relacji pomiędzy ludźmi i zespołami w procesach zmian. Inne szkolenia takie jak zarządzanie ryzykiem (M_o_R®), portfelem (MoP®), czy wartością (MoV®) zachowują tę samą filozofię i posługują się ujednoliconymi glosariuszami.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania zmianą

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania zmianą udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń