SCRUM Master

Opis szkolenia

Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnik nabędzie wiedzę o metodologii Agile, która jest wstępem do tego aby móc
rozwijać się w konkretnej metodyce. Uczestnik będzie po szkoleniu wiedział jak działa Scrum, jakie rolą biorą udział w
procesie i za co odpowiadają, czym są artefakty i zdarzenia w Scrum.

Uczestnik szkolenia będzie rozumiał dogłębnie z czym wiąże się praca Scrum Mastera, za co odpowiada i w jaki sposób
jest przyczynia się do końcowego efektu. Uczestnicy będą posiadali podstawową wiedze na temat coachingu, facylitacji
w scrum, czym i jak zachodzi proces grupowy.

Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera, indywidualnie i w grupie (praca zespołowa) będzie mógł
doświadczyć konkretnych zdarzeń jakie zachodzą w Scrum. Ćwiczenia wykonywane samodzielnie lub w grupie pod
nadzorem trenera zapewnią odczuć jak działa proces.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób chcących pogłębić wiedzę na temat scrum, chcą aspirować do roli Scrum Mastera w
firmie, do członków zespołów scrumowych, kierowników liniowych chcących podnosić efektywność swoich zespołów.

Korzyści

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • Zdefiniować czym jest scrum i cały proces
 • Pełnić rolę Scrum Mastera w organizacji
 • Przygotować się do egzaminu PSM1

Cena

szkolenie: 1400.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat MoP® Foundation oraz świadectwo ukończenia szkolenia
Egzamin w języku angielskim

Program szkolenia

 • Manifest Agile i 12 zasad agile
 • Geneza Scrum, filary, wartości
 • Zdarzenia w Scrum
 • Artefakty w Scrum
 • Role w scrum
 • Proces grupowy zespołów developerskich
 • Coaching w scrum
 • Facylitacja w Scrum
 • Skalowanie Scruma

Sugerowana ścieżka szkoleń

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 • Coaching jako narzędzie w pracy scrum mastera
 • Facylitacja jako narzędzie w pracy Scrum Mastera
 • Poszerzenie wiedzy z Nexus framework
 • Zdanie egzaminu PSM1 (scrum.org)

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania portfelami

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu scrum udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń