SCRUM Master PSMI

Autorskie szkolenie przygotowywujące do egzaminu PSM I

Opis szkolenia

Szkolenie SCRUM Master to autorskie kurs przygotowywjący do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I). Szkolenie Scrum Master uczy podejścia zapewniającego dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji, technik i narzędzi w ramach scrum. Usługa przygotowuje do usprawnienia komunikacji, współpracy, zarządzania zespołem w ramach wsparcia Scrum Teamu. Celem szkolenia jest sprawna komunikacja, zarządzanie zespołem i projektami w oparciu o praktyki przewidziane w SCRUM.

Po zakończeniu szkolenia, jego uczestnik nabędzie wiedzę o metodologii Agile, która jest wstępem do tego aby móc rozwijać się w konkretnej metodyce. Uczestnik będzie po szkoleniu wiedział jak działa Scrum, jakie rolą biorą udział w procesie i za co odpowiadają, czym są artefakty i zdarzenia w Scrum.

Uczestnik szkolenia będzie rozumiał dogłębnie z czym wiąże się praca Scrum Mastera, za co odpowiada i w jaki sposób jest przyczynia się do końcowego efektu. Uczestnicy będą posiadali podstawową wiedze na temat coachingu, facylitacji w scrum, czym i jak zachodzi proces grupowy.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do:

 • właścicieli i pracowników firm;
 • przyszłych i obecnych Scrum Masterów;
 • kadry managerskiej;
 • Product Managerów;
 • Product Ownerów;
 • Agile Coachów;
 • członków zespołów projektowych;

Szkolenie w szczegóności adresowane jest do osób z branży IT, chcących pogłębić wiedzę na temat scrum, chcących aspirować do roli Scrum Mastera w firmie oraz członków zespołów scrumowych, kierowników liniowych chcących podnosić efektywność swoich zespołów.

Egzamin Professional Scrum Master I jest zdawany w języku angielskim zatem niezbędna jest znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1. 

Korzyści dla uczestnika

Uczestnik po szkoleniu:

 • stosuje praktyki i narzędzia wpływające na skuteczną pracę Scrum Mastera;
 • skutecznie komunikuje się z członkami zespołu oraz efektywnie z nimi współpracuje;
 • definiuje i kontroluje odpowiedzialność za przekazywane informacje oraz ich odbiór;
 • stosuje w praktyce techniki do podejmowania inicjatyw przez pracowników;
 • skutecznie organizuje pracę w wirtualnym zespole;
 • ocenia czas niezbędny do wykonania określonego zadania;
 • ocenia złożoność i stopień trudności zadania;
 • stosuje techniki i narzędzia wspierające zespół developerski;
 • stosuje wartości i zasady scruma w podejmowaniu decyzji;
 • zna efektywne kanały komunikacji w projektach mieszanych;
 • rozumie jakie znaczenie ma delegowanie uprawnień dla procesu.

Cena

szkolenie: 2300.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni - 14 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin lub 3 dni - 24 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim i/lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: przewodnik po Scrumie, prezentacja, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.
Język W języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat PSMI oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia
Egzamin Tylko w języku angielskim.

Program szkolenia

HARMONOGRAM

 • Manifest Agile i 12 zasad agile
 • Geneza Scrum, filary, wartości
 • Zdarzenia w Scrum
 • Artefakty w Scrum
 • Role w scrum
 • Proces grupowy zespołów developerskich
 • Coaching w scrum
 • Facylitacja w Scrum
 • Skalowanie Scruma
 • Egzamin

EGZAMIN

 • w języku angielskim w formie on-line;
 • 80 pytań 3 rodzajów (z jedną odpowiedzią prawidłową, z kilkoma odpowiedziami prawidłowymi, prawda/fałsz);
 • do uzyskania pozytywnego wyniku wymagane jest uzyskanie 85% poprawnych odpowiedzi;
 • czas trwania: 60 min;
 • Uczestnik, który zdobył wymaganą ilość punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej. Certyfikat Professional Scrum Master PSMI

DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 • Coaching jako narzędzie w pracy scrum mastera
 • Facylitacja jako narzędzie w pracy Scrum Mastera
 • Poszerzenie wiedzy z Nexus framework
 • Zdanie egzaminu PSM I (scrum.org)

Trenerzy i konsultanci z zakresu ZAKRESU ZWINNEGO ZARZĄDZANIA

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu SCRUM udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń