Modelowanie procesów biznesowych

Opis szkolenia

Szkolenie pokazuje przede wszystkim jak umiejętnie i prawidłowo opisać procesy biznesowe, uczy kluczowych metod modelowania procesowego, pozwala na umiejętne przeprowadzenie wstępnej diagnostyki procesu oraz umożliwia pozyskanie umiejętności skonstruowania systemu pomiaru procesu. 

Uwzględnianie potrzeb, pokazanie możliwości i ograniczeń wszystkich stron pozwoli na zaprojektowanie  i uruchomienie procesu biznesowego odpowiadającego potrzebom, wpasowanego w warunki firmy i optymalnego w działaniu.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • menedżerów średniego i wyższego szczebla
  • pełnomocników ds. zarządzania jakością (ISO) 
  • konsultantów odpowiedzialnych za tworzenie procesów biznesowych.

Cena

szkolenie: 1200.00 zł netto
Poziom początkujący
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia Do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin brak

Trenerzy i konsultanci z zakresu Modelowania Procesów Biznesowych

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu Modelowania Procesów Biznesowych udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń