AgilePM® Foundation

Akredytowane szkolenie Agile Project Management® Foundation z egzaminem i certyfikatem

Opis szkolenia

Agile Project Management® to metodyka ceniona na całym świecie, która w jasny i dokładny sposób przedstawia zwinne zarządzanie projektami. Fundamentem, w oparciu o który stworzono AgilePM® jest metodyka DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method), posiadająca blisko 20-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. Instytucją akredytującą jest APMG International. Podczas szkolenia uczestnicy poznają role, produkty i techniki metodyki oraz pryncypia AgilePM®.

AgilePM® jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości (nie tylko w środowisku IT, ale również w dużych korporacjach, a nawet urzędach), może również stanowić uzupełnienie przy projektach zarządzanych klasycznie. 

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, które są m.in.:

 • kierownikami projektów (Project Manager);
 • w składzie zespołów projektowych oraz biur projektów (niezależnie od branży, tematyki i dotychczasowo stosowanej metodyki);
 • przedstawicielami działów biznesowych
 • w kadrze zarządzającej
 • właścicielami firm i chcą w swojej organizacji wprowadzić zwinne podejście do zarządzania projektami;
 • pracownikami działów biznesowych;
 • wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. zwinnego zarządzani i zdobyć certyfikat AgilePM® Foundation

Usługa jest skierowana do osób zainteresowanych poznaniem jednej z wiodących metodyk zarządzania projektami i zdobyciem certyfikatu AgilePM® Foundation oraz podniesieniem kwalifikacji w obszarze zarządzania projektami i poznaniem różnic pomiędzy tradycyjnym i zwinnym sposobem prowadzenia projektów.

Korzyści dla uczestnika

Nabycie umiejętności w zakresie:

 • podstawowych pojęć związanych ze zwinnym zarządzaniem projektami,
 • poznani cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®,
 • poznanie różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych,
 • przygotowanie do egzaminu AgilePM® Foundation.

Korzyści dla organizacji

Dzięki udziałowi kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych, organizacja będzie posiadać ludzi, którzy będą potrafić:

 • Szybsze wprowadzanie zmian biznesowych, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi;
 • Połączenie AgilePM z funkcjonującą w organizacji tradycyjną metodyką zarządzania projektami oraz procesami zarządzania jakością, a w wyniku zwiększenie liczby zakończonych z sukcesem projektów;
 • Osiągnięcie lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami

Cena

szkolenie: 1350.00 zł netto
Egzamin: 890.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni - 14 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin lub 3 dni - 24 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: E-Book przedkursowy, prezentacja, cztery przykładowe arkusze pytań egzaminacyjnych, cztery zestawy odpowiedzi i uzasadnień, glosariusz
Język W języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat AgilePM® Foundation oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych w opcji dwudniowej lub trzydniowej:

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 • Co to jest Agile/agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego.
 • Podstawy AgilePM
 • Filozofia, pryncypia i zmienne w projekcie.
 • Interesariusze, role i odpowiedzialności
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Proces i Produkty DSDM
 • Wymagania i Priorytetyzacja
 • Planowanie, kontrola i szacowanie
 • Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny
 • Jakość
 • Warsztaty i Modelowanie
 • Przygotowanie do sukcesu i Ryzyko
 • Podsumowanie szkolenia
 • Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.
 • Egzamin AgilePM® Foundation.

Szkolenie dwudniowe trwa 14 godzin (8:30-15:30). Egzamin do wyboru: w wersji papierowej (na koniec szkolenia) lub online w ciągu 7 dni od ostatniego dnia szkolenia. 

Szkolenie trzydniowe trwa 24 godziny (8:00-16:00). Egzamin do wyboru: w wersji papierowej (na koniec szkolenia) lub online w ciągu 7 dni od ostatniego dnia szkolenia. 


EGZAMIN

 • pytania testowe jednokrotnego wyboru
 • 50 pytań;
 • do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi;
 • czas trwania egzaminu: 40/50 min (40 min w przypadku osób zdających w języku ojczystym, 50 min w przypadku osób zdających w swoim drugim języku);
 • w czasie trwania egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów;
 • uczestnik, który zdobył wymaganą ilość punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej;
 • certyfikat AgilePM® Foundation ważny jest bezterminowo.

DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

 • Zwinne zarządzanie projektami – AgilePM® Practitioner
 • Analiza Biznesowa - AgileBA® Foundation & Practitioner
 • Agile Business AnalystTM Foundation
 • Warsztat facylitowany
 • Professional Scrum Master – szkolenie przygotowujące do egzaminu

Trenerzy i konsultanci z zakresu zwinnego zarządzania projektami

Akredytowani trenerzy APMG Internacional z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zwinnego zarządzania udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń