AGILE PM® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Agile Project Management to metodyka ceniona na całym świecie, która w jasny i dokładny sposób przedstawia zwinne zarządzanie projektami. Fundamentem, w oparciu o który stworzono AgilePM jest metodyka DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method), posiadająca blisko 20-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. 

AgilePM® jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. 
Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości (nie tylko w środowisku IT, ale również w dużych korporacjach, a nawet urzędach), może również stanowić uzupełnienie przy projektach zarządzanych klasycznie. 

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o umiejętności związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, w szczególności do:

 • kadry kierowniczej,
 • kierowników projektów,
 • członków zespołów oraz biur projektów,
 • wszystkich pracujących w środowisku projektowych i chcących poszerzyć swoją wiedzę nt. zwinnego zarządzania

Korzyści dla uczestnika

Nabycie umiejętności w zakresie:

 • podstawowych pojęć związanych ze zwinnym zarządzaniem projektami
 • poznani cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM,
 • poznanie różnic w podejściach zwinnych i podejściach klasycznych
 • przygotowanie do egzaminu AgilePM Foundation

Korzyści dla organizacji

Dzięki udziałowi kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych, organizacja będzie posiadać ludzi, którzy będą potrafić:

 • Szybsze wprowadzanie zmian biznesowych, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi;
 • Połączenie AgilePM z funkcjonującą w organizacji metodyką zarządzania projektami (PRINCE2) oraz procesami zarządzania jakością, a w wyniku zwiększenie liczby zakończonych z sukcesem projektów;
 • Osiągnięcie lepszej komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami

Cena

szkolenie: 2900.00 zł netto
Egzamin: 600.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat AgilePM Foundation oraz świadectwo ukończenia szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń warsztatowych.

 • Co to jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego.
 • Filozofia, pryncypia i zmienne w projekcie.
 • Przygotowując się do sukcesu.
 • Proces DSDM.
 • Ludzie – role i obowiązki w DSDM.
 • Produkty DSDM.
 • Kluczowe praktyki – priorytetyzacja i timeboxing.
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu.
 • Inne praktyki: warsztaty facylitowane, modelowanie i rozwój iteracyjny.
 • Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.
 • Egzamin AgilePM® Foundation.

Sugerowana ścieżka szkoleń

 • Zwinne zarządzanie projektami – AgilePM ® Foundation
 • Agile Business AnalystTM Foundation
 • Warsztat facylitowany
 • Professional Scrum Master – szkolenie przygotowujące do egzaminu

Trenerzy i konsultanci z zakresu zwinnego zarządzania projektami

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania portfelami udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń