Opór w zmianie i skuteczne wprowadzanie zmiany

Opis szkolenia

Proponowane przez nas szkolenie ma wstępnie zarysować każdy z aspektów zmiany, ale przede wszystkim pokazać kształtowanie efektywnych postaw w zmianie i umożliwić nabycie umiejętności zarządzania zmianą i radzenia sobie z oporem wobec niej. Głównym celem szkolenia jest ukazanie mechanizmów zmiany i budowanie postawy efektywnej i proaktywnej wobec zmian.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  •  wszystkich pragnących zwiększyć swoją wiedzę na temat zmiany jako całości - od zmiany indywidualnej poprzez zespołową do zmiany organizacyjnej oraz budowania synergii pomiędzy poszczególnymi zmianami.

Cena

szkolenie: 1200.00 zł netto
Poziom początkujący
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia Do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin brak

Trenerzy i konsultanci z zakresu Radzenia sobie ze zmianą

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu radzenia sobie ze zmianą
udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń