AgilePM® Practitioner

Akredytowane szkolenie AGILE Project Management® Practitioner z egzaminem i certyfikatem

Opis szkolenia

Agile Project Management to metodyka ceniona na całym świecie, która w jasny i dokładny sposób przedstawia zwinne zarządzanie projektami. Fundamentem, w oparciu o który stworzono AgilePM® jest metodyka DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method), posiadająca blisko 20-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. Instytucją akredytującą jest APMG International.

AgilePM® jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. 

Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości (nie tylko w środowisku IT, ale również w dużych korporacjach, a nawet urzędach), może również stanowić uzupełnienie przy projektach zarządzanych klasycznie. 

Szkolenie AgilePM® Practitioner ma na celu dokonania syntezy wiedzy teoretycznej i praktyczne zastosowanie metodyki Agile na poziomie zaawansowanym. Szkolenie ma postać intensywnego, opartego na przykładowym scenariuszu prawdziwego projektu,  szkolenia praktycznego. Szkolenie przygotowuje tym samym do egzaminu AgilePM® Practitioner. Trener przekazuje uczestnikom wskazówki i uwagi niezbędne do zadania egzaminu. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o praktyczne umiejętności związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, w szczególności do:

 • posiadających certyfikat AgilePM® Foundation (warunek konieczny)
 • kadry kierowniczej,
 • kierowników projektów,
 • członków zespołów oraz biur projektów,
 • wszystkich pracujących w środowisku projektowych i chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zwinnego zarządzania

Korzyści dla uczestnika

 • zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej na poziomie Foundation;
 • przetrenowanie, w oparciu o rzeczywisty case, narzędzi stosowanych w projektach zwinnych;
 • zrozumienie jak można stworzyć spójne środowisko dla wdrażania Agile i zwinnego zarządzania projektami;
 • budowanie własnej ścieżki kariery zawodowej według międzynarodowych standardów;
 • przygotowanie do egzaminu AgilePM® Practitioner.

Korzyści dla organizacji

 • Szybciej wprowadzać zmiany biznesowe oparte na rzeczywistej potrzebie biznesowej, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi;
 • Połączyć AgilePM z funkcjonującą w organizacji tradycyjną metodyką zarządzania projektami oraz procesami zarządzania jakością, a w wyniku zwiększenie liczby zakończonych z sukcesem projektów;
 • Osiągać lepsze wyniki komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami.

Cena

szkolenie: 1090.00 zł netto
Egzamin: 1290.00 zł netto
Poziom zaawansowany
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: E-Book przedkursowy, prezentacja, dwa przykładowe arkusze pytań egzaminacyjnych, dwa zestawy odpowiedzi i uzasadnień, glosariusz. Dodatkowo płatny podręcznik w wersji papierowej „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”.
Język W języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin W języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu wprowadzającego i ćwiczeń. Zawiera następujące elementy:

 • wprowadzenie do szkolenia,
 • charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu
 • przegląd materiałów wspierających  zdawanie egzaminu (formalnie dopuszczonych)
 • przykładowy test Practitioner 1
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi
 • przykładowy test Practitioner 2
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi
 • przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner
 • kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner
 • egzamin AgilePM Practitioner 

EGZAMIN

 • egzamin testowy, składa się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • maksymalna ilość punktów: 80.
 • do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 50% (co najmniej 40 punktów)
 • egzamin trwa 150 minut,
 • język polski,
 • podczas egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”
 • certyfikat AgilePM® Practitioner ważny jest przez 5 lat.

DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

 • Agile Business AnalystTM  - Foundation
 • Facylitacja i warsztat facylitowany
 • Management 3.0
 • Professional Scrum Master 

Trenerzy i konsultanci z zakresu zwinnego zarządzania projektami

Akredytowani trenerzy APMG Internacional z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zwinnego zarządzania udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń