AGILE PM® Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Agile Project Management to metodyka ceniona na całym świecie, która w jasny i dokładny sposób przedstawia zwinne zarządzanie projektami. Fundamentem, w oparciu o który stworzono AgilePM jest podejście DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method), posiadające blisko 20-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. 

AgilePM® jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. 

Metodyka ta może być wykorzystywana w projektach różnego typu i wielkości (nie tylko w środowisku IT, ale również w dużych korporacjach, a nawet urzędach), może również stanowić uzupełnienie przy projektach zarządzanych klasycznie. 

Celem szkolenia jest synteza wiedzy teoretycznej i praktyczne zastosowanie metodyki Agile na poziomie zaawansowanym. Szkolenie ma postać intensywnego, opartego na przykładowym scenariuszu prawdziwego projektu,  szkolenia praktycznego. Szkolenie przygotowuje tym samym do egzaminu AgilePM Practitioner. Trener przekazuje uczestnikom wskazówki i uwagi niezbędne do zadania egzaminu. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Agile PM Practitioner.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób chcących wzbogacić swoją wiedzę o praktyczne umiejętności związane ze zwinnym zarządzaniem projektami, w szczególności do:

 • kadry kierowniczej,
 • kierowników projektów,
 • członków zespołów oraz biur projektów,
 • wszystkich pracujących w środowisku projektowych i chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zwinnego zarządzania

Korzyści dla uczestnika

 • zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej na poziomie Foundation
 • przetrenowanie, w oparciu o rzeczywisty case, narzędzi stosowanych w projektach zwinnych
 • zrozumienie jak można stworzyć spójne środowisko dla wdrażania Agile i zwinnego zarządzania projektami
 • budowanie własnej ścieżki kariery zawodowej według międzynarodowych standardów. 
 • znych
 • przygotowanie do egzaminu AgilePM Practitioner

Korzyści dla organizacji

 • Szybciej wprowadzać zmiany biznesowe oparte na rzeczywistej potrzebie biznesowej, przy niższych kosztach i zmniejszonym ryzyku poprzez zestawienie postępów realizacji projektu z postawionymi celami biznesowymi;
 • Połączyć AgilePM z funkcjonującą w organizacji metodyką zarządzania projektami (np.PRINCE2) oraz procesami zarządzania jakością, a w wyniku zwiększenie liczby zakończonych z sukcesem projektów;
 • Osiągać lepsze wyniki komunikacji i kontroli nad realizowanymi projektami;

Cena

szkolenie: 850.00 zł netto
Egzamin: 1000.00 zł netto
Poziom zaawansowany
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat AgilePM Practitioner oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń warsztatowych. Zawiera następujące elementy:

 • wprowadzenie do szkolenia,
 • charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu,
 • przegląd materiałów wspierających  zdawanie egzaminu(formalnie dopuszczonych)
 • przykładowy test Practitioner 1,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
 • kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,
 • egzamin Agile PM -  Practitioner.

Sugerowana ścieżka szkoleń

 • Agile Business AnalystTM  - Foundation
 • Facylitacja i warsztat facylitowany
 • Management 3.0
 • Professional Scrum Master 
 • PRINCE2Agile -  Foundation i Practitioner - spójny sposób użycia metodyk PRINCE2 i Agile PM w zarządzaniu projektami

Trenerzy i konsultanci z zakresu zwinnego zarządzania projektami

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania portfelami udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń