PeopleCert DevOps Fundamentals

Szkolenie akredytowane z egzaminem

Opis szkolenia

DevOps (nazwa powstała z połączenia dwóch słów: Development i Operations) łączy tworzenie
oprogramowania (Dev) z operacjami technologii informatycznych (Ops). Celem DevOps jest
skrócenie cyklu życia rozwoju systemu, przy jednoczesnym częstym udostępnianiu nowych wersji
oprogramowania, w ścisłej zgodności z celami biznesowymi w szybszy, lepszy i oszczędniejszy
sposób. Podejście DevOps skupia się na trzech krytycznych czynnikach sukcesu: zmianie
kulturowej, doskonaleniu praktyk i procesów oraz wykorzystaniu technologii automatyzacji.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które: 

 • pracują w departamencie Informatyki,
 • opierają swoją pracę na rozwiązaniach informatycznych i współpracują z działami Informatyki,
 • zarządzają usługami IT,
 • pracują jako testerzy, programiści, pracownicy działów QA
 • chcą zapoznać się z aktualnymi trendami w tym obszarze.

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:  

 • podstawowych pojęć, terminów, narzędzi i zasad używanych w DevOps,
 • definiowania usług,
 • praktyk niezbędnych w zarządzaniu IT,
 • komponentów systemu zarządzania usługami IT.

Korzyści dla organizacji

 • Usprawnienie przepływu pracy między twórcami oprogramowania i pracownikami odpowiedzialnymi za sprawne działanie systemów informatycznych 
 • Praktyczne wskazówki dotyczące optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu zwinności, szybkości realizacji i jakości produktu
 • Płynna komunikacja w organizacji dzięki stosowaniu wspólnego zestawu pojęć 

Cena

szkolenie: 1100.00 zł netto
Egzamin: 750.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni/3 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku angielskim
Język szkolenie w języku polskim bądź angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat PeopleCert DevOps Fundamentals oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin w języku angielskim

Program szkolenia

 • Czym jest DevOps? - Kluczowe pojęcia i zasady 
 • Koncepcje DevOps - C.A.L.M.S., Trzy drogi, CI/CD, Automatyzacja, Praktyki, Kultura pracy
 • Przywództwo transformacyjne
 • Struktury organizacyjne 
 • Wartość DevOps dla biznesu i organizacji
 • 15 kluczowych praktyk DevOps
 • Zwinne zarządzanie projektami z użyciem Scrum
 • Technologie wirtualizacji i chmury, zagadnienia architektury ciągłego dostarczania

Wybrane teminy szkoleń