PeopleCert DevOps Fundamentals

Szkolenie akredytowane PeopleCert DevOps Fundamentals z egzaminem i certyfikatem

Opis szkolenia

DevOps (nazwa powstała z połączenia dwóch słów: Development i Operations) łączy tworzenie oprogramowania (Dev) z operacjami technologii informatycznych (Ops). Celem DevOps jest skrócenie cyklu życia rozwoju systemu, przy jednoczesnym częstym udostępnianiu nowych wersji oprogramowania, w ścisłej zgodności z celami biznesowymi w szybszy, lepszy i oszczędniejszy sposób. Podejście DevOps skupia się na trzech krytycznych czynnikach sukcesu: zmianie kulturowej, doskonaleniu praktyk i procesów oraz wykorzystaniu technologii automatyzacji.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • pracują w departamencie Informatyki (Inżynierzy Devops),
 • w zakresie swoich działań opierają swoją pracę na rozwiązaniach informatycznych i współpracują z działami Informatyki
 • mają doświadczenie w w rozwoju oprogramowania i aplikacji,
 • zarządzają usługami IT,
 • zarządzają wydaniami (Release management),
 • są zainteresowane zrozumieniem zasad DevOps,
 • są zainteresowane uzyskaniem certyfikatu PeopleCert DevOps Fundamentals.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują na stanowisku:

 • administacji systemów informatycznych,
 • administacji sieci,
 • architekt systemów i sieci,
 • integracji systemów (inżynier systemów)
 • kieroniczym, m.in. menadżerowie operacyjni, Analitycy biznesowi, kierownicy projektów, kierownicy produktów,
 • trenerzy Lean, Agile, ITSM, ITIL,
 • testera, programisty, działu QA,
 • dostawcy narzędzi.

Osoby z doświadczeniem w obszarze zarządzania, utrzymania, rozwoju oprogramowania, kontroli jakości i testowania.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat podstaw DevOps i sposobów wdrażania ich w organizacji.
 • Zrozumienie, jak wdrożenie DevOps może przyczynić się do poprawy efektywności i jakości oprogramowania oraz zwiększenia dostępności usług IT.
 • Zdobycie umiejętności niezbędnych do zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki DevOps.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatu PeopleCert Devops Fundamentals.
 • Zwiększenie szans na lepsze stanowiska pracy i wyższe wynagrodzenie dzięki posiadaniu specjalistycznych umiejętności z zakresu DevOps.
 • Możliwość lepszego dostosowania się do zmieniających się wymagań rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów z zakresu DevOps.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy poprzez uczestnictwo w projektach, w których stosuje się metodyki DevOps.

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:  

 • podstawowych pojęć, terminów, narzędzi i zasad używanych w DevOps,
 • definiowania usług,
 • praktyk niezbędnych w zarządzaniu IT,
 • komponentów systemu zarządzania usługami IT.

Korzyści dla organizacji

 • Usprawnienie przepływu pracy między twórcami oprogramowania i pracownikami odpowiedzialnymi za sprawne działanie systemów informatycznych 
 • Praktyczne wskazówki dotyczące optymalizacji kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu zwinności, szybkości realizacji i jakości produktu
 • Płynna komunikacja w organizacji dzięki stosowaniu wspólnego zestawu pojęć 

Cena

szkolenie: 1610.00 zł netto
Egzamin: 1890.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni - 16 godz. szkolenie + 1 godz. egzamin.
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: podręcznik: "PeopleCert DevOps Fundamentals. Kompletna wiedza na temat kultury, praktyk i automatyzacji", prezentacja, egzamin testowy - broszura z pytaniami sylabus, glosariusz, rekomendowana literatura.
Język Szkolenie w języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat PeopleCert DevOps Fundamentals oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin W języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

Podejście DevOps skupia się na trzech krytycznych czynnikach sukcesu: zmianie kulturowej, doskonaleniu praktyk i procesów oraz wykorzystaniu technologii automatyzacji.

HARMONOGRAM

Dzień 1 

 • Czym jest DevOps? - Kluczowe pojęcia i zasady
 • Koncepcje DevOps - C.A.L.M.S., Trzy drogi, CI/CD, Automatyzacja, Praktyki, Kultura pracy w oparciu o umiejętności komunikacyjne oraz współpracę i zarządzanie zespołem
 • Przywództwo transformacyjne
 • Struktury organizacyjne

Dzień 2 

 • Wartość DevOps dla biznesu i organizacji
 • 15 kluczowych praktyk DevOps
 • Automatyzacja Potoku wdrażania
 • Technologie wirtualizacji i chmury, zagadnienia architektury ciągłego dostarczania

Termin i godzina ustalana indywidualnie przez uczestnika spośród dostępnych na platformie Instytucji Certyfikatującej - PeopleCert

 • Egzamin PeopleCert DevOps Fundamentals

EGZAMIN

 • Czas trwania: 60 minut (90 minut dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym), 
 • Test wielokrotnego wyboru składający się z 40 pytań,
 • Próg zaliczenia: 70% (28 poprawnych odpowiedzi),
 • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych i dydaktycznych,
 • Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej,
 • Certyfikat jest ważny 3 lata.

CERTYFIKACJA

Zgodnie z wymogami Instytucji Certyfikującej - PeopleCert - do szkolenia należy zakupić zestaw egzaminacyjny obejmujący:

 • Voucher na egzamin,
 • Online Proctoring egzamin 1 na 1 z egzaminatorem na platformie,
 • E-Certyfikat.

Przy zapisie na szkolenie należy wybrać dodatek: Zestaw Egzaminacyjny.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma voucher na egzamin online. Ważność vouchera wynosi 12 miesięcy. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma wytyczne do egzaminów prowadzonych online na platformie Akredytora - PeopleCert: "Przewodnik krok po kroku jak przystąpić do egzaminu online". Egzamin online przeprowadzany jest w obecności egzaminatora - proktora czyli osoby z ramienia PeopleCert, który podłącza się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę. Dodatkowo zadaniem proktora jest zweryfikowanie tożsamość zdającego, sprawdzenia pomieszczenie czy nie ma innych osób oraz pomocy naukowych.


TAKE2 RE-SIT EXAM

Przy zapisie na szkolenie możliwe jest zakupienie powtórki egzminu Foundation. W przypadku niezdania egzaminu, Take2 re-sit exam daje możliwość ponownego podejścia w terminie 6 miesięcy od pierwszego terminu. Take2 re-sit exam czyli egzamin powtórkowy możliwy jest do zakupienia tylko przed pierwszym terminem egzaminu i jest dostępny w formie jest online.


DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania procesami i usługami

Akredytowani trenerzy PEOPLECERT z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Szczegółowe informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu DevOps Fundamentals udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń