SCRUM Product Owner

Opis szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Uczestnik szkolenia po zakończeniu posiądzie wiedzę dotyczącą metody Scrum m.in ról w procesie, artefaktów oraz samego przebiegu procesu wytwarzania oprogramowania. Posiądzie umiejętność pracy z zespołem developerskim w Scrum będąc osobą odpowiedzialną za produkt, czyli Product Ownerem. Uczestnik szkolenia będzie wiedział jak pracować z Product Backlogiem. Dostarczona zostanie wiedza z zakresu planowania wydań produktu, strategii podnoszenia wartości produktu, używania dostarczanych przez zespół oszacowań, efektywnego zbierania i zarządzania wymaganiami oraz monitorowania postępów pracy.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla

 •  kierowników projektów
 • liderów zespołów
 • menedżerów
 • członków zespołów projektowych pełniących lub przygotowujących się do pełnienia roli Product Ownera w firmie i chcących podnosić efektywność w dostarczaniu swoich produktów.

Korzyści

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Zdefiniować czym jest scrum i cały proces
 • Pełnić rolę Product Ownera w organizacji
 • Przygotować się do egzaminu PSPO1

Cena

szkolenie: 1400.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe do ustalenia z Klientem
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat certyfikat SPO – Scrum org.
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Podczas szkolenia poruszane są m.in. następujące zagadnienia: 

 • Podstawy teoretyczne Scrum 
 • Omówienie elementów Scrum, Kanban, Lean 
 • Zarządzanie produktem w Agile 
  • vision board, 
  •  roadmap
  •  persony 
 • Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość (value stream) 
 • Sposoby mierzenia wartości dostarczonej 
  • TCO
  • ROI 
 • Wartość dostarczana a koszty 
 • Zarządzanie wymaganiami poprzez product backlog 
  • user stories, 
  • user story mapping 
  • kryteria akceptacji
 • Oszacowania – ich role i metody przygotowania 
  • Planning poker 
  • Estimation wall 
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum 
 • Skalowanie w Agile 
 • Product Owner – kim jest i jaka jest jego rola w zespole 
 • Narzędzia pracy Product Ownera 
 • Przygotowanie do egzaminu PSPO-I 

Sugerowana ścieżka szkoleń

Scrum Foundation, Scrum Master, Lego Scrum – symulacja, Leading Scaled Agile Framework SAFe®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu Scrum Product Owner

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu Scrum Product Owner udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń