Change Management™ Practitioner

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki Change ManagementTM na poziomie zaawansowanym. Szkolenie ma postać intensywnego szkolenia praktycznego przygotowującego do egzaminu Change ManagementTM Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch próbnych scenariuszach egzaminach. Trener przekazuje również wskazówki i uwagi niezbędne do zadania egzaminu. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Change ManagementTM Practitioner.

Jeżeli zmiany są jedynym pewnikiem, to w zasadzie nie powinny one nikogo zaskakiwać. Zadziwiające więc, że tak często zupełnie nie jesteśmy na nie przygotowani. W rzeczywistości wiele organizacji w ogóle nie informuje pracowników o nieuchronnych zmianach.

Zespoły pozbawione jasnej wizji pragną jedynie przetrwać, a menedżerowie, którym brakuje umiejętności, uciekają
od zarządzania konfliktami wśród zestresowanych pracowników. Zarządzanie zmianą w ujęciu Cameron i Greena, autorów podręcznika “Nadawanie sensu zarządzaniu zmianą” będącego kanwą dla akredytowanego szkolenia, to spójna i kompleksowa koncepcja obejmująca cztery aspekty tego tematu, takie jak: zmiana indywidualna, zmiana zespołowa, zmiana organizacyjna oraz przewodzenie zmianom.

Adresaci

Adresaci szkolenia, to:

 • najwyższa, wyższa i średnia kadra menedżerska, 
 • specjaliści i pracownicy biorący udział w zmianach oraz planujący je, 
 • wszyscy, którzy uczestnicząc w zmianach, pragną rozumieć reguły rządzące skutecznymi wdrożeniami zmian
  i wykorzystać je we własnych środowiskach. 

Korzyści dla uczestnika

 • przygotowanie do egzaminu certyfikującego Practitioner, 
 • zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą realizacji, kontrolowania przebiegu oraz nadzorowania zmian, 
 • zrozumieć jak można stworzyć spójne środowisko dla wdrażania zmian i kultury projektowej, 
 • uświadomić sobie znaczenie ról przywódców, poznać rodzaje i typy przywództwa i wybrać odpowiednie przywództwo w kontekście zmian w organizacji, 
 • budować własną ścieżkę kariery zawodowej według międzynarodowych standardów. 

Korzyści dla organizacji

 • wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia
  do zarządzania zmianą, 
 • uzyskanie dla organizacji przewagi konkurencyjnej, dzięki certyfikacji pracowników, 
 • zrozumieć wszelkie aspekty wprowadzania zmian, zarówno indywidualnych, jak i z perspektywy jednostek, zespołów i organów.

Cena

szkolenie: 1100.00 zł netto
Egzamin: 1250.00 zł netto
Poziom zaawansowany
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku angielskim
Język szkolenie w języku angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat Change ManagementTM Practitioner oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin w języku angielskim

Program szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń warsztatowych. Zawiera następujące elementy:

 • wprowadzenie do szkolenia,
 • charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu,
 • przegląd materiałów wspierających (formalnie dopuszczonych) zdawanie egzaminu,
 • przykładowy test Practitioner 1,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przykładowy test Practitioner 2,
  • scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  • objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 • przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner,
 • kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner,
 • egzamin Change ManagementTM Practitioner.

Sugerowana ścieżka szkoleń

Szkolenie z Change ManagementTM pozwala zrozumieć niuanse dotyczące „miękkich elementów” zarządzania z pracą ludzi odpowiedzialnych za realizację złożonych programów, czy pojedynczych projektów. Wcześniejsze uczestnictwo
w szkoleniu z zarządzania projektami PRINCE2® i zarządzania programami MSP® umożliwia głębsze rozumienie brytyjskiej filozofii porządkowania środowiska biznesowego, ale i bez znajomości tych metod, wiedza uzyskana podczas szkolenia będzie użyteczna i pozwoli na lepsze rozumienie relacji pomiędzy ludźmi i zespołami w procesach zmian. Inne szkolenia takie jak zarządzanie ryzykiem (M_o_R®), portfelem (MoP®), czy wartością (MoV®) zachowują tę samą filozofię i posługują się ujednoliconymi glosariuszami.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania zmianą

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu zarządzania zmianą udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń