ITIL® 4 Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki ITIL® na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest
w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat ITIL® 4 Foundation.

ITIL jest zbiorem dobrych praktyk zarządzania usługami. ITIL powstał 30 lat temu w Wielkiej Brytanii, dziś jest najpopularniejszym podejściem do zarządzania w IT na całym świecie i w Polsce. W 2019 r. miała miejsce premiera ITIL 4,. Najnowsze wydanie aktualizuje dobre praktyki opisane w wersji 3, uwzględnia nowe podejścia, jak Lean IT, Agile, DevOps, adresuje nowe wyzwania, na jakie natyka się zarządzanie usługami oraz przedstawia wytyczne wykorzystania najnowszych technologii.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • pracują w departamencie Informatyki,
 • opierają swoją pracę na rozwiązaniach informatycznych i współpracują z działami Informatyki,
 • zarządzają usługami IT,
 • chcą zapoznać się z aktualnymi trendami w tym obszarze.

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:  

 • podstawowych zasad zarządzania usługami IT,
 • definiowania usług,
 • praktyk niezbędnych w zarządzaniu IT,
 • komponentów systemu zarządzania usługami IT.

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja IT będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu ITIL do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania usługami IT. Nabędzie, między innymi, następujące cechy:  

 • umiejętność definiowania i świadczenia usług IT dopasowanych do potrzeb klienta,
 • kompletny system zarządzania wartością usług uwzględniający najnowsze trendy,
 • doskonalenie usług oraz praktyk zarządzania usługami w odpowiedzi na nowe potrzeby biznesowe oraz pojawiające się możliwości poprawy.

Cena

szkolenie: 2250.00 zł netto
Egzamin: 750.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat ITIL® 4 Foundation oraz świadectwo ukończenia szkolenia
Egzamin w języku angielskim

Program szkolenia

Zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia, to:  

 • podstawowe koncepcje i pojęcia ITIL 4,
 • cztery wymiary zarządzania usługami,
 • pryncypia zarządzania usługami,
 •  system zarządzania wartością usługi i jego komponenty,
 • łańcuch wartości usługi,
 • praktyki zarządzania usługami.

Sugerowana ścieżka szkoleń

ITIL® 4 jest jednym z tych zbiorów dobrych praktyk, które integrują wiele innych. Dla osób, które koncentrują się na projektowaniu i wdrażaniu usług, pomocne będzie zapoznanie się z PRINCE2®. Szkolenie jest punktem wyjścia do dalszych szkoleń ITIL®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu ITIL® 4

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu ITIL®4 udostępniane są na życzenie klienta.

Wybrane teminy szkoleń