ITIL® 4 Foundation

Akredytowane szkolenie ITIL® 4 Foundation z egzaminem i certyfikatem

Opis szkolenia

Szkolenie ITIL 4 Foundation ma na celu zapoznanie uczestników metodyką metodyki ITIL® na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat ITIL® 4 Foundation.

ITIL jest zbiorem dobrych praktyk zarządzania usługami. ITIL powstał 30 lat temu w Wielkiej Brytanii, dziś jest najpopularniejszym podejściem do zarządzania w IT na całym świecie i w Polsce. W 2019 r. miała miejsce premiera ITIL 4. Najnowsze wydanie aktualizuje dobre praktyki opisane w wersji 3, uwzględnia nowe podejścia, jak Lean IT, Agile, DevOps, adresuje nowe wyzwania, na jakie natyka się zarządzanie usługami oraz przedstawia wytyczne wykorzystania najnowszych technologii.

ITIL to najbardziej rozpoznawalna struktura usług IT na świecie. Wspiera organizacje i osoby, które chcą uzyskać optymalną wartość z usług IT i cyfrowych. Pomaga określić kierunek usługodawcy za pomocą jasnego modelu możliwości i dopasowuje je do strategii biznesowej i potrzeb klientów.

ITIL zapewnia kompleksowe, praktyczne i sprawdzone wskazówki dotyczące tworzenia systemu zarządzania usługami i jest używany przez 85% firm z listy Fortune 500. Zapewnia również wspólny język (glosariusz terminów) dla firm korzystających z usług informatycznych.

ITIL 4 to ewolucja tej dobrze ugruntowanej struktury, elastycznego, kompleksowego IT/cyfrowego modelu operacyjnego do dostarczania i obsługi produktów i usług z obsługą technologii. Ramy ITIL 4 pomagają organizacjom sprostać wyzwaniom transformacji cyfrowej naszych czasów, które są istotne nie tylko dla specjalistów ITSM, ale także dla szerszego grona profesjonalistów pracujących w cyfrowym świecie.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • są odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie procesów ITIL w organizacji, takich jak specjaliści ds. zarządzania incydentami, zarządzania zmianami i zarządzania konfiguracją,
 • opierają swoją pracę na rozwiązaniach informatycznych i współpracują z działami Informatyki,
 • zajmują się zarządzaniem usługami IT w organizacji, takimi jak menedżerowie, kierownicy projektów i specjaliści ds. zarządzania usługami IT,
 • chcą uzyskać certyfikat ITIL 4 Foundation, aby udokumentować swoje umiejętności z zakresu zarządzania usługami IT i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat najlepszych praktyk zarządzania usługami IT i dowiedzieć się, jak wdrożyć je w swojej organizacji.
 • chcą lepiej zrozumieć, jak działają procesy ITIL i jak mogą one pomóc w optymalizacji działania organizacji.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat najlepszych praktyk zarządzania usługami IT i jak je wdrożyć w organizacji.
 • Zrozumienie, jak działają procesy ITIL i jak mogą one pomóc w optymalizacji działania organizacji.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatu ITIL 4 Foundation.
 • Poprawa jakości usług IT i zwiększenie ich dostępności dla użytkowników.
 • Zwiększenie efektywności działania organizacji poprzez lepsze zarządzanie usługami IT.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów i zadowolenia pracowników dzięki lepszemu zarządzaniu usługami IT.
 • Możliwość uzyskania lepszych stanowisk pracy i wyższych wynagrodzeń dzięki posiadaniu certyfikatu ITIL 4 Foundation.

Korzyści dla uczestnika

Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:  

 • podstawowych zasad zarządzania usługami IT,
 • definiowania usług,
 • praktyk niezbędnych w zarządzaniu IT,
 • komponentów systemu zarządzania usługami IT.

Korzyści dla organizacji

Każda organizacja IT będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych po przystosowaniu ITIL do swoich potrzeb i wprowadzeniu ustrukturyzowanego systemu zarządzania usługami IT. Nabędzie, między innymi, następujące cechy:  

 • umiejętność definiowania i świadczenia usług IT dopasowanych do potrzeb klienta,
 • kompletny system zarządzania wartością usług uwzględniający najnowsze trendy,
 • doskonalenie usług oraz praktyk zarządzania usługami w odpowiedzi na nowe potrzeby biznesowe oraz pojawiające się możliwości poprawy.

Cena

szkolenie: 1140.00 zł netto
Zestaw Egzaminacyjny: 1850.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 2 dni - 16 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin lub 3 dni - 24 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: E-Book przedkursowy, prezentacja, zestaw ćwiczeń, dwa przykładowe arkusze pytań egzaminacyjnych, dwa zestawy odpowiedzi i uzasadnień, glosariusz.
Język W języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat ITIL4® Foundation oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin W języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • Wprowadzenie do metodyki - wyjaśnienie modelu ITIL® 4, zagadnień związanych z metodyką, odniesienie do innych metodyk w obszarze IT w tym zarządzanie zespołem;
 • Struktura i cele szkolenia; 
 • Wprowadzenie do zarządzania projektami IT;
 • Kluczowe koncepcje zarządzania usługami w branży IT - wyjaśnienie zarządzania usługami w tym znaczenia  umiejętności komunikacyjnych, wyjaśnienie pojęć - wartości, organizacji, usługodawcy;

Dzień 2

 • Cztery wymiary zarządzania usługami w sektorze IT w tym budowanie oraz zarządzanie relacją usługową poprzez poprawę umiejętności uważnego słuchania, nadawania, przemawiania;
 • System wartości usługi IT;
 • Aktywności łańcucha wartości usługi IT;

Dzień 3

 • Wprowadzenie do praktyk ITIL® 4;
 • Zasady ITIL® 4;
 • Praktyki zarządzania usługami;
 • Główne praktyki zarządzania w branzy IT w tym zebranie wymagań analizy biznesowej - umiejętności miękkie sposoby komunikacji, zarządzanie problemami w tym rozwiązywanie problemów;
 • Techniczne praktyki zarządzania usługami IT w tym zarządzanie wdrażaniem.

Termin i godzina ustalana indywidualnie przez uczestnika spośród dostępnych na platformie Instytucji Certyfikującej - PeopleCert

 • Egzamin ITIL® 4 Foundation

EGZAMIN

 • Egzamin testowy, online, jednokrotnego wyboru, składający się z 40 pytań;
 • Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 65% poprawnych odpowiedzi (26 punktów);
 • Czas trwania egzaminu: 60 min;
 • W czasie trwania egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów;
 • Uczestnik, który zdobył wymaganą ilość punktów otrzyma międzynarodowy certyfikat ITIL 4 Foundation wydany przez Axelos w formie elektronicznej;
 • Certyfikat ITIL 4® Foundation ważny jest 3 lata;
 • Istnieje możliwość nabycia certyfikatu papierowego (za dodatkową opłatą).

CERTYFIKACJA

Zgodnie z wymogami Instytucji Certyfikującej - PeopleCert - do szkolenia należy zakupić zestaw egzaminacyjny obejmujący:

 • Voucher na egzamin,
 • Online Proctoring egzamin 1 na 1 z egzaminatorem na platformie,
 • Oficjalny podręcznik e-Book w języku angielskim „ITIL 4 Foundation”,
 • Materiały szkoleniowe wydane przez PeopleCert w języku angielskim w wersji elektrocznicnej,
 • E-Certyfikat.

Przy zapisie na szkolenie należy wybrać dodatek: Zestaw Egzaminacyjny.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma voucher na egzamin online. Ważność vouchera wynosi 12 miesięcy. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma wytyczne do egzaminów prowadzonych online na platformie Akredytora - PeopleCert: "Przewodnik krok po kroku jak przystąpić do egzaminu online". Egzamin online przeprowadzany jest w obecności egzaminatora - proktora czyli osoby z ramienia PeopleCert, który podłącza się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę. Dodatkowo zadaniem proktora jest zweryfikowanie tożsamość zdającego, sprawdzenia pomieszczenie czy nie ma innych osób oraz pomocy naukowych.


TAKE2 RE-SIT EXAM

Przy zapisie na szkolenie możliwe jest zakupienie powtórki egzminu Foundation. W przypadku niezdania egzaminu, Take2 re-sit exam daje możliwość ponownego podejścia w terminie 6 miesięcy od pierwszego terminu. Take2 re-sit exam czyli egzamin powtórkowy możliwy jest do zakupienia tylko przed pierwszym terminem egzaminu i jest dostępny w formie jest online.


DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

ITIL® 4 jest jednym z tych zbiorów dobrych praktyk, które integrują wiele innych. Dla osób, które koncentrują się na projektowaniu i wdrażaniu usług, pomocne będzie zapoznanie się z PRINCE2®. Szkolenie jest punktem wyjścia do dalszych szkoleń ITIL®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu zarządzania usługami

Akredytowani trenerzy PEOPLECERT z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Szczegółowe informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu ITIL® udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń