Harmonogramowanie projektów

Opis szkolenia

Od czego rozpocząć planowanie? Jak zrozumieć i zarządzić całą złożonością zakresu projektu?
Jak ją skutecznie zakomunikować zespołowi? Kogo zaangażować w procesy planowania?
W jakiej kolejności wykonywać poszczególne działania planistyczne?

Szereg tych pytań zadają sobie kierownicy projektów chcący doskonalić swój warsztat pracy. W odpowiedzi na te pytania proponujemy szkolenie oparte o najlepsze praktyki.

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • kierowników projektów
  • sponsorów i członków Komitetów Sterujących
  • pracowników biur projektów
  • audytorów projektów
  • kierowników zespołów

Cena

szkolenie: 1200.00 zł netto
Poziom początkujący
Czas trwania 2 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia Do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin brak

Trenerzy i konsultanci z zakresu harmonogramowania

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu harmonogramowania udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń