Harmonogramowanie projektów

Opis szkolenia

Szkolenie "Harmonogramowanie projektów" to specjalistyczny kurs, który ma na celu nauczenie uczestników, jak planować, zarządzać i monitorować projekty przy użyciu narzędzi i technik harmonogramowania.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć harmonogram projektu, określić krytyczne ścieżki, przewidywać czas trwania projektu i ustalać terminy realizacji zadań. Będą również uczyć się, jak monitorować postęp projektu i wprowadzać zmiany, aby dostosować się do zmieniających się warunków.

W trakcie szkolenia omówione zostaną różne techniki harmonogramowania, takie jak metoda PERT, diagram Gantta, sieciowo-analityczne metody planowania projektów (CPM/PERT), analiza szacunków, itp. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są zalety i wady każdej z tych technik oraz jak wybrać najodpowiedniejszą dla konkretnego projektu.

Wszyscy uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im stworzyć harmonogram projektu od podstaw i skutecznie zarządzać nim przez cały okres trwania projektu. Będą w stanie zidentyfikować problemy i wyzwania, które mogą pojawić się w trakcie projektu i wdrożyć odpowiednie działania, aby osiągnąć cele projektu w wyznaczonym czasie i budżecie.

Adresaci

 • Kierownicy projektów i menedżerowie, którzy chcą nauczyć się planowania i zarządzania projektami przy użyciu technik harmonogramowania.
 • Osoby pracujące w dziale projektowym lub kierujące zespołem projektowym, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania, monitorowania i kontrolowania postępu projektu.
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportów o postępie projektu, budżetach i kosztach.
 • Pracownicy działu sprzedaży, którzy chcą zrozumieć procesy i kroki związane z planowaniem projektów, aby lepiej zrozumieć wymagania klienta i efektywniej przedstawiać oferty projektowe.
 • Pracownicy działu IT i technicznego, którzy chcą nauczyć się, jak planować i zarządzać projektami IT przy użyciu narzędzi i technik harmonogramowania.
 • Absolwenci studiów związanych z zarządzaniem projektami, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie planowania i harmonogramowania projektów

Korzyści

 • Poznanie technik harmonogramowania projektów - szkolenie zapewnia praktyczną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do planowania i zarządzania projektami.
 • Zwiększenie skuteczności w planowaniu i realizacji projektów - po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie stworzyć dokładne i realistyczne harmonogramy projektów, co pozwoli na lepsze zarządzanie czasem i kosztami.
 • Poprawa efektywności pracy w zespole projektowym - uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności komunikowania się z członkami zespołu projektowego, co przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań każdego członka zespołu.
 • Umiejętność identyfikacji i zarządzania ryzykiem - szkolenie pomoże uczestnikom nauczyć się identyfikować potencjalne zagrożenia dla projektu i jak efektywnie nimi zarządzać.
 • Zwiększenie możliwości awansu zawodowego - zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem projektów może przyczynić się do awansu w pracy, zwłaszcza w branżach, w których projektowanie i planowanie są kluczowe.
 • Umożliwienie lepszej komunikacji z klientami i kontrahentami - uczestnicy szkolenia będą w stanie lepiej zrozumieć wymagania klientów i skuteczniej przedstawiać propozycje projektowe.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy - umiejętność dokładnego planowania i skutecznego realizowania projektów może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy i zwiększenia zaangażowania w wykonywane zadania.

Korzyści dla organizacji

 • Poznanie technik harmonogramowania projektów - szkolenie zapewnia praktyczną wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do planowania i zarządzania projektami.
 • Zwiększenie skuteczności w planowaniu i realizacji projektów - po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie stworzyć dokładne i realistyczne harmonogramy projektów, co pozwoli na lepsze zarządzanie czasem i kosztami.
 • Poprawa efektywności pracy w zespole projektowym - uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności komunikowania się z członkami zespołu projektowego, co przyczyni się do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań każdego członka zespołu.
 • Umiejętność identyfikacji i zarządzania ryzykiem - szkolenie pomoże uczestnikom nauczyć się identyfikować potencjalne zagrożenia dla projektu i jak efektywnie nimi zarządzać.
 • Zwiększenie możliwości awansu zawodowego - zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem projektów może przyczynić się do awansu w pracy, zwłaszcza w branżach, w których projektowanie i planowanie są kluczowe.
 • Umożliwienie lepszej komunikacji z klientami i kontrahentami - uczestnicy szkolenia będą w stanie lepiej zrozumieć wymagania klientów i skuteczniej przedstawiać propozycje projektowe.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy - umiejętność dokładnego planowania i skutecznego realizowania projektów może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy i zwiększenia zaangażowania w wykonywane zadania.

Cena

szkolenie: 1790.00 zł netto
Poziom początkujący
Czas trwania 2 dni - 16 godz. szkolenia
Materiały szkoleniowe
Język Szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch Opcjonalnie
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Zaświadczenie ukończenia szkolenia
Egzamin brak

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł 1: Wstęp do harmonogramowania projektów

 • Wprowadzenie do planowania projektów
 • Podstawowe pojęcia związane z harmonogramowaniem projektów
 • Korzyści wynikające z harmonogramowania projektów
 • Wyzwania związane z harmonogramowaniem projektów

Moduł 2: Budowanie harmonogramu projektu

 • Definiowanie celów projektu
 • Analiza wymagań projektu
 • Tworzenie listy zadań i podział zadań na etapy
 • Określenie czasu trwania etapów
 • Wprowadzenie do narzędzi do tworzenia harmonogramów

Moduł 3: Zarządzanie harmonogramem projektu

 • Kontrola postępu projektu
 • Śledzenie postępu projektu
 • Wykrywanie opóźnień
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Optymalizacja harmonogramu projektu

Dzień 2

Moduł 4: Komunikacja w zespole projektowym

 • Wprowadzenie do komunikacji w zespole projektowym
 • Skuteczne planowanie spotkań projektowych
 • Tworzenie raportów postępu projektu
 • Zarządzanie konfliktami w zespole projektowym

Moduł 5: Zarządzanie zasobami projektowymi

 • Definiowanie wymagań zasobów projektowych
 • Zarządzanie zasobami projektowymi
 • Planowanie budżetu projektu
 • Zarządzanie kosztami projektu

Moduł 6: Zarządzanie czasem i zarządzanie sobą

 • Techniki efektywnego zarządzania czasem
 • Techniki radzenia sobie z presją czasu
 • Budowanie umiejętności skutecznego zarządzania sobą
 • Rozwój umiejętności osobistych potrzebnych do zarządzania projektami

Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Wnioski i refleksje z uczestników
 • Otwarte pytania i odpowiedzi
 • Przydzielenie certyfikatów ukończenia szkolenia

Program ten może być dostosowany do konkretnych potrzeb i wymagań grupy, która bierze udział w szkoleniu.

Sugerowana ścieżka szkoleń

Sugerowana ścieżka szkoleń po ukończeniu szkolenia "Harmonogramowanie projektów" może obejmować następujące zagadnienia:

 • Zaawansowane techniki zarządzania projektami - po ukończeniu szkolenia "Harmonogramowanie projektów", warto skupić się na dalszym doskonaleniu umiejętności zarządzania projektami poprzez naukę zaawansowanych technik, takich jak metody Agile, PRINCE2, czy Scrum.
 • Zarządzanie ryzykiem - wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia zwiększyli swoją wiedzę na temat zarządzania ryzykiem, ponieważ jest to kluczowy element skutecznego zarządzania projektami.
 • Zarządzanie zespołem - zarządzanie zespołem jest nieodzowną częścią każdego projektu. Po ukończeniu szkolenia "Harmonogramowanie projektów", warto podjąć naukę technik efektywnego zarządzania zespołem, w tym komunikacji, motywacji, budowania zaangażowania i rozwiązywania konfliktów.
 • Zarządzanie czasem - po ukończeniu szkolenia "Harmonogramowanie projektów", warto pogłębić swoją wiedzę na temat efektywnego zarządzania czasem i skutecznych strategii radzenia sobie z presją czasu.
 • Zarządzanie kosztami - zarządzanie kosztami jest kolejnym ważnym aspektem zarządzania projektami. Po ukończeniu szkolenia "Harmonogramowanie projektów", warto rozwinąć swoje umiejętności w zakresie zarządzania kosztami projektów.
 • Techniki prezentacji - skuteczne prezentacje są kluczowe dla skutecznego zarządzania projektami. Warto po ukończeniu szkolenia "Harmonogramowanie projektów" nauczyć się skutecznych technik prezentacji, takich jak sztuka przemawiania publicznego, budowanie prezentacji i prezentowanie danych.

Trenerzy i konsultanci z zakresu harmonogramowania

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu harmonogramowania projektów udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń