LEGO Scrum

Symulacja biznesowa

Opis szkolenia

Na szkolenie Agile, Scrum w pigułce z LEGO SCRUM GAME zapraszamy wszystkich chętnych poznania i
doświadczenia czym jest Scrum Framework. W ramach tego szkolenia trener podzieli się wiedzą na temat
pryncypiów Agile i fundamentów funkcjonujących w Scrum co pozwoli uczestnikowi zapoznać się i doświadczyć
pracy ze Scrumem.

Korzyści

Każdy uczestnik po szkoleniu: 

 • Będzie mógł zdefiniować co to jest Agile i po co jest mu ona jest potrzebna
 • Będzie rozumieć co to jest Scrum i jakimi zasadami się kieruje
 • Dowie się czym jest Timebox i jakie zdarzenia występują w Scrum
 • Będzie wiedział na czym polega różnica między Product Backlog a Sprint Backlog
 • Będzie wiedział jakie role występują w Scrum, jakie są ich obowiązki i czym od siebie się różnią
 • Co to jest Agile wraz z zasadami go opisującymi
 • Co to jest Scrum Framework
 • Filary Scrum
 • Wartości Scrum
 • Zdarzenia w Scrum
 • Artefakty Scrum
 • Co i jak mierzymy
 • Dlaczego praca z ludźmi i w zespole jest efektywna

Cena

Poziom początkujący
Czas trwania 1 dzień
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język Szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia Do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin brak

Program szkolenia

Lego Scrum Game to symulacja pozwalająca uczestnikom szkolenia doświadczyć pracy z zasadami Agile i Scrumem.

 • Podział na zespoły
 • Wizja
 • Przygotowanie backlogu (zapoznanie i estymacje)
 • Przebieg: 3 sprinty:
 • Planowanie
 • Wykonanie
 • Przegląd
 • Retrospektywa
 • Podsumowanie i zakończenie

Sugerowana ścieżka szkoleń

Scrum Foundation, Scrum Master, Scrum Product Owner, Leading Scaled Agile Framework SAFe®.

Trenerzy i konsultanci z zakresu SCRUM

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu Scrum udostępniane są na życzenie Klienta.

Potrzebujesz oferty na szkolenia zamknięte?

Wróć na Stronę główną lub Skontaktuj się z nami