Budżetowanie projektów

Opis szkolenia

Kształcenie w zakresie budżetowania projektów umożliwia uzyskanie wiedzy na temat:

 • ogólnych i szczegółowych zasad budżetowania wraz z ich praktyczną implementacją, 
 • sposobów praktycznej poprawy jakości procesów budżetowania i kontroli budżetowej, 
 • sposobów i metodyk stosowanych w ramach efektywnych metod budżetowania projektów.

Szkolenie w zakresie budżetowania projektów uwzględnia integrację metodyk tradycyjnego zarządzania projektami w tym PMI z finansowym podejściem do kwestii budżetowania, przyjętym przez najbardziej renomowane i największe światowe stowarzyszenia biegłych rewidentów i finansistów np. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a także rekomendacje wynikające z międzynarodowych standardów np. MS czy MSSF.

Szkolenie ułatwia wprowadzanie rozwiązań, w ramach których budżetowanie jest nie tylko wykonywaniem uchwalonego budżetu, lecz także aktywnym procesem konstruowania budżetu projektu, prognozowania ryzyka  i możliwych odchyleń etc. Pozwala zaktywizować proces zarządzania finansami projektu i kontroli budżetowej w ramach każdego etapu projektu. Umożliwia także określanie dopuszczalnych granic tzw. kompromisów projektowych. 

Celem szkolenia jest nie tylko szczegółowe wyjaśnienie pojęć związanych z zasadami budżetowania oraz kontroli budżetowej w projektach oraz ich zastosowanie w budżetowaniu projektów. Szkolenie stwarza też podstawy do stosowania rozwiązań w zakresie m.in.:

 • rodzajów i metod budżetowania w projektach, 
 • procesów planowania i budżetowania oraz kontroli budżetowej w projektach zarządzanych z wykorzystaniem tradycyjnych metodyk zarządzania projektami w tym PMI, 
 • technik mierzenia postępów w projektach oraz analiz odchyleń, 
 • optymalizacji i minimalizacji kosztów w projektach, 

podstawowych elementów rachunku kosztów działań ABC i budżetowania kosztów działań ABB.

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie DIP, czyli dokumentu inicjującego projekt, a także za przygotowanie planu i budżetu projektu, 
 • członkowie zespołów projektowych odpowiedzialni za budżet projektu, 
 • osoby w Biurach Wsparcia Projektów, odpowiedzialne za monitorowanie budżetów projektów,
 • osoby w pionach finansowych instytucji i przedsiębiorstw, odpowiedzialne i biorące udział w planowaniu i budżetowaniu projektów zarówno w fazie przedprojektowej jak i w trakcie realizacji projektów.

Korzyści

Uczestnik szkolenia rozwinie swoje kompetencje w zakresie m.in.:

 • rozpoznawania newralgicznych zagadnień w obszarze budżetowania projektów, czyli „jak przeżyć i zrealizować projekt nie ponosząc porażki budżetowej?”, 
 • aktywnego konstruowania budżetu projektu już od fazy przedprojektowej, 
 • wykorzystania rachunkowości zarządczej i kontroli budżetowej w zarządzaniu projektem, etapami projektu
  i kluczowymi zadaniami, 
 • wykorzystania budżetowania dla mierzenia postępu prac w projekcie oraz analizy odchyleń.

Przedsiębiorstwa i instytucje, dzięki zwiększeniu kompetencji swoich pracowników w zakresie budżetowania projektów, zwiększą poprawność i skuteczność planowania i budżetowania projektów, a także zwiększą możliwość optymalizacji
i kontroli ich kosztów.

Cena

szkolenie: 1200.00 zł netto
Poziom średniozaawansowany
Czas trwania 1 dzień
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim
Język szkolenie w języku polskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat zaświadczenie ukończenia szkolenia
Egzamin brak

Program szkolenia

Podstawowe aspekty zarządzania finansami w organizacjach realizujących projekty

 • Podstawowe rodzaje i metody budżetowania
 • Podstawowe elementy metodyki PMI, odnoszące się do budżetowania
 • Podstawowe, praktyczne elementy i zasady budżetowania oraz kontroli budżetowej w projektach
 • Koszty w projektach
 • Planowanie i szacowanie, a budżetowanie
 • Co to jest dokładność i trafność budżetowania czyli jak szacować wielkości w budżetowaniu projektów?
 • Kontrola budżetowa i ścieżka budżetowania z punktu widzenia metodyk zarządzania projektami i PMI
 • Podstawowe elementy wybranych technik budżetowania

Sugerowana ścieżka szkoleń

Osoby biorące udział w szkoleniu Budżetowanie projektów – poziom średniozaawansowany były zainteresowane/wzięły udział w następujących szkoleniach:  

 • Instrumenty finansowania projektów przedsiębiorstw.
 • PRINCE2® - akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami na poziomie Foundation i Practitioner.

Trenerzy i konsultanci z zakresu

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu budżetowania projektu udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń