P3O® Foundation

Akredytowane szkolenie P3O® Foundation z egzaminem i certyfikatem

Opis szkolenia

Szkolenie P3O Foundation pozwala poznać i zrozumieć metodykę P3O® na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat P3O® Foundation.

Model P3O jest propozycją struktury wspomagającej systemy decyzyjne i realizacyjne w odniesieniu do zmian przeprowadzanych w ramach konkretnej organizacji. Funkcje te mogą być realizowane zarówno za pośrednictwem jednej stałej struktury, występującej pod różnymi nazwami takimi jak Biuro Zarządzania Strategicznego, Centrum Doskonałości, Firmowe Biuro Programów i Projektów lub w postaci powiązanego zestawu różnych biur programów, projektów i biur odpowiedzialnych za zarządzanie portfelowe. Każda taka struktura, zarówno stała jak i tymczasowa, może świadczyć usługi zarówno na poziomie centralnym jak i na poziomach lokalnych.

Adresaci

Adresaci szkolenia, to:

 • kadra zarządzająca lub osoby, które się do takiej roli przygotowują, 
 • zarządzający portfelem inicjatyw, programem lub projektem, 
 • pracownicy biur portfeli, programów i projektów, 
 • uczestnicy środowiska zarządczego w programach i projektach na różnych stanowiskach i w różnych rolach, 
 • osoby zaangażowane w poziom zarządzania strategicznego w organizacji,
 • osoby przygotowujące się do egzaminów certyfikujących w zakresie P3O. 

Korzyści dla uczestnika

 • przygotowanie do egzaminu certyfikującego, 
 • gotowość do podjęcia działań w zakresie wdrożenia struktur P3O w organizacji macierzystej, 
 • poznanie filozofii zarządzania zmianą biznesową, 
 • przegląd różnych standardów zarządczych w zakresie zarządzania zmianą biznesową. 

Korzyści dla organizacji

 • wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia
  do zarządzania zmianą biznesową, 
 • umożliwienie rozpoznania i oceny poziomu dojrzałości w zakresie zarządzania portfelem, programami
  i projektami, na którym znajduje się organizacja, 
 • zwiększenie gotowości organizacji do wdrożenia lub poszerzenia zakresu działania własnych struktur P3O. 

Cena

szkolenie: 1090.00 zł netto
ZESTAW EGZAMINACYJNY: 1690.00 zł netto
Poziom podstawowy
Czas trwania 3 dni - 24 godz. szkolenia + 1 godz. egzamin
Materiały szkoleniowe W cenie szkolenia w języku polskim lub angielskim. W skład materiałów wchodzą: Podręcznik e, E-Book przedkursowy, prezentacja, zestaw ćwiczeń, dwa przykładowe arkusze pytań egzaminacyjnych, dwa zestawy odpowiedzi i uzasadnień, glosariusz.
Język W języku polskim lub angielskim.
Lunch Opcjonalnie.
Miejsce szkolenia Online (na żywo w czasie rzeczywistym) lub stacjonarnie: Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Rzeszów, Toruń, Sosnowiec, Kielce, Gliwice, Olsztyn, Zabrze, Opole, Zielona Góra, Elbląg, Koszalin, Płock, Nowy Sącz, Piła, Gniezno.
Uzyskiwany certyfikat Międzynarodowy certyfikat P3O® Foundation oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Egzamin W języku polskim lub angielskim.

Program szkolenia

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:

 • Wprowadzenie do kursu
 • Kontekst P3O (Ćwiczenie: Wynik, potencjał, rezultat, korzyść)
 • Dlaczego warto mieć P3O? (Ćwiczenie: Pryncypia)
 • Modele P3O
 • Role P3O (Ćwiczenie: Role P3O)

Dzień 2:

 • Powtórka dnia 1 (sesja pytań i odpowiedzi)
 • Narzędzia P3O
 • Techniki P3O
 • MSP w pigułce
 • Identyfikowanie stałego modelu P3O (Ćwiczenie: Deklaracja wizji P3O)
 • Rozwiązywanie zadań (Przykładowy egzamin P3O Foundation nr 1)

Dzień 3:

 • Powtórka dnia 2 (sesja pytań i odpowiedzi)
 • Wdrażanie stałego modelu P3O (Ćwiczenie: Blueprint P3O)
 • Cykl życia tymczasowego biura P3O
 • Rozwiązywanie zadań (Przykładowy egzamin P3O Foundation nr 2)
 • Rozwiązywanie zadań (Przykładowy egzamin P3O Foundation nr 3)
 • Podsumowanie szkolenia
 • Zakończenie szkolenia

Termin i godzina ustalana indywidualnie przez uczestnika spośród dostępnych na platformie Instytucji Certyfikatującej - PeopleCert 

 • Egzamin P3O Foundation

EGZAMIN

 • Egzamin testowy, online, składający się z 75 pytań;
 • Czas trwania: 60 minut;
 • Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest udzielenie minimum 35 poprawnych odpowiedzi;
 • W czasie trwania egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów;
 • Uczestnik, który zdobył wymaganą ilość punktów otrzyma międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej;
 • Certyfikat P3O® Foundation ważny jest bezterminowo;
 • Istnieje możliwość nabycia certyfikatu papierowego (za dodatkową opłatą).

CERTYFIKACJA

Zgodnie z wymogami Instytucji Certyfikującej - PeopleCert - do szkolenia należy zakupić zestaw egzaminacyjny obejmujący:

 • Voucher na egzamin,
 • Online Proctoring egzamin 1 na 1 z egzaminatorem na platformie,
 • Oficjalny podręcznik e-Book w języku angielskim „Portfolio, Programme and Project Office P3O”,
 • E-Certyfikat.

Przy zapisie na szkolenie należy wybrać dodatek: Zestaw Egzaminacyjny.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma voucher na egzamin online. Ważność vouchera wynosi 12 miesięcy. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma wytyczne do egzaminów prowadzonych online na platformie Akredytora - PeopleCert: "Przewodnik krok po kroku jak przystąpić do egzaminu online". Egzamin online przeprowadzany jest w obecności egzaminatora - proktora czyli osoby z ramienia PeopleCert, który podłącza się zdalnie pod pulpit kursanta i obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę. Dodatkowo zadaniem proktora jest zweryfikowanie tożsamość zdającego, sprawdzenia pomieszczenie czy nie ma innych osób oraz pomocy naukowych.


TAKE2 RE-SIT EXAM

Przy zapisie na szkolenie możliwe jest zakupienie powtórki egzminu Foundation. W przypadku niezdania egzaminu, Take2 re-sit exam daje możliwość ponownego podejścia w terminie 6 miesięcy od pierwszego terminu. Take2 re-sit exam czyli egzamin powtórkowy możliwy jest do zakupienia tylko przed pierwszym terminem egzaminu i jest dostępny w formie jest online.


DOFINANSOWANIE

To szkolenie może być dofinansowane! Wsparcie mogą otrzymać firmy lub osoby indywidualne w ramach Funduszy Europejskich i projektów celowych. Wszystkie nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz do nas.

Sugerowana ścieżka szkoleń

PRINCE2®, MSP®, M_o_R® – przewodnik P3O® opisuje środowisko, w którym występuje cały łańcuch zmiany biznesowej, a wraz z nim odpowiednie standardy zarządcze. Glosariusz P3O® operuje tym samym aparatem pojęciowym, co wymienione wyżej metodyki zarządzania projektami, programami i ryzykiem.

Trenerzy i konsultanci z zakresu P3O®

Akredytowani trenerzy PEOPLECERT z wymaganym doświadczeniem i umiejętnościami dydaktycznymi. Szczegółowe informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu P3O Foundation udostępniane są na życzenie Klienta.

Potrzebujesz oferty na szkolenia zamknięte?

Wróć na Stronę główną lub Skontaktuj się z nami