P3O® Foundation

Akredytowane szkolenie z egzaminem

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki P3O® na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest
w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat P3O® Foundation.

Model P3O jest propozycją struktury wspomagającej systemy decyzyjne i realizacyjne w odniesieniu do zmian przeprowadzanych w ramach konkretnej organizacji. Funkcje te mogą być realizowane zarówno za pośrednictwem jednej stałej struktury, występującej pod różnymi nazwami takimi jak Biuro Zarządzania Strategicznego, Centrum Doskonałości, Firmowe Biuro Programów i Projektów lub w postaci powiązanego zestawu różnych biur programów, projektów i biur odpowiedzialnych za zarządzanie portfelowe. Każda taka struktura, zarówno stała jak i tymczasowa, może świadczyć usługi zarówno na poziomie centralnym jak i na poziomach lokalnych.

Adresaci

Adresaci szkolenia, to:

 • kadra zarządzająca lub osoby, które się do takiej roli przygotowują, 
 • zarządzający portfelem inicjatyw, programem lub projektem, 
 • pracownicy biur portfeli, programów i projektów, 
 • uczestnicy środowiska zarządczego w programach i projektach na różnych stanowiskach i w różnych rolach, 
 • osoby przygotowujące się do egzaminów certyfikujących w zakresie P3O. 

Korzyści dla uczestnika

 • przygotowanie do egzaminu certyfikującego, 
 • gotowość do podjęcia działań w zakresie wdrożenia struktur P3O w organizacji macierzystej, 
 • poznanie filozofii zarządzania zmianą biznesową, 
 • przegląd różnych standardów zarządczych w zakresie zarządzania zmianą biznesową. 

Korzyści dla organizacji

 • wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia
  do zarządzania zmianą biznesową, 
 • umożliwienie rozpoznania i oceny poziomu dojrzałości w zakresie zarządzania portfelem, programami
  i projektami, na którym znajduje się organizacja, 
 • zwiększenie gotowości organizacji do wdrożenia lub poszerzenia zakresu działania własnych struktur P3O. 

Cena

szkolenie: 1100.00 zł netto
Egzamin: 750.00 zł netto
Poziom
Czas trwania 3 dni
Materiały szkoleniowe wliczone w cenę, w języku polskim lub angielskim
Język szkolenie w języku polskim lub angielskim
Lunch wliczony w cenę
Miejsce szkolenia do ustalenia z Klientem
Uzyskiwany certyfikat międzynarodowy certyfikat P3O® Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Egzamin w języku polskim lub angielskim

Program szkolenia

Kluczowe zagadnienia, które będą omawiane w trakcie szkolenia i które będą odnosiły się do konkretnych praktyk biznesowych, to: 

 • wstęp do P3O - definicje; kontekst w jakim pojawia się P3O; łańcuch zmiany biznesowej (Portfel, Program, Projekt); P3O a poziom dojrzałości organizacji; P3O a ład organizacyjny; P3O a inne standardy,
 • Uzasadnienie Biznesowe dla budowy P3O - funkcjonalności modelu; wartość dodana P3O; Macierz Wartości P3O; zasady i przykłady miar sukcesu,
 • przegląd modeli P3O - modele i ich właściwości; integracja P3O z organizacją; wielkość i skalowanie P3O; ewolucja i dojrzałość P3O,
 • wdrażanie P3O - cykl wdrożenia stałego P3O; model docelowy P3O; plan wdrożenia; podstawowe założenia dla biura tymczasowego,
 • narzędzia i techniki - trzy rodzaje narzędzi; korzyści ze stosowania narzędzi; narzędzia i techniki odpowiednie dla P3O,
 • role w zespole P3O - wymagane umiejętności; role zarządcze i funkcyjne.

Sugerowana ścieżka szkoleń

PRINCE2®, MSP®, M_o_R® – przewodnik P3O® opisuje środowisko, w którym występuje cały łańcuch zmiany biznesowej, a wraz z nim odpowiednie standardy zarządcze. Glosariusz P3O® operuje tym samym aparatem pojęciowym, co wymienione wyżej metodyki zarządzania projektami, programami i ryzykiem.

Trenerzy i konsultanci z zakresu P3O®

Informacje o poszczególnych trenerach prowadzących szkolenia z zakresu P3O® udostępniane są na życzenie Klienta.

Wybrane teminy szkoleń